На головну

I. Коефіцієнти ліквідності.

  1.  А.3 Коефіцієнти, що враховують втрату стійкості при зсуві
  2.  Аналіз ліквідності.
  3.  Б.2.2.2 Коефіцієнти загальної нормальної сили
  4.  Б.3.3 Коефіцієнти для рівномірно розподілених навантажень
  5.  Б.4.3 Коефіцієнти для навантаження на центральній ділянці пластини
  6.  Квиток №32. Коефіцієнти фінансової оцінки проекту.

Характеризують забезпеченість підприємства оборотними коштами для ведення господарської діяльності і своєчасного погашення термінових зобов'язань.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності К1 характеризує здатність до миттєвого погашення боргових зобов'язань і визначається як відношення грошових коштів і високоліквідних короткострокових цінних паперів до найбільш термінових зобов'язаннях підприємства у вигляді короткострокових кредитів банків, короткострокових позик і різних кредиторських

К1 = грошові кошти

Короткострокові зобов'язання

Під високоліквідними короткостроковими паперами в даному випадку розуміються тільки державні цінні папери та цінні папери Ощадбанку Росії.

Проміжний коефіцієнт покриття К2характеризує здатність підприємства оперативно визволити з господарського обороту кошти і погасити боргові зобов'язання. К2 визначається як відношення:

К2 = грошові кошти + короткострокові фінансові вкладення і розрахунки

Короткострокові зобов'язання

Для розрахунку цього коефіцієнта попередньо здійснюється оцінка груп статей "короткострокові фінансові вкладення" і "дебіторська заборгованість (платежі по якій очікуються протягом 12 місяців після звітної дати)". Зазначені статті зменшуються на суму фінансових вкладень в неліквідні корпоративні папери і неплатоспроможні підприємства і суму безнадійної дебіторської заборгованості відповідно.

Коефіцієнт поточної ліквідності (загальний коефіцієнт покриття)К3є узагальнюючим показником платоспроможності підприємства, в розрахунок якого в чисельнику включаються всі оборотні активи, в тому числі і матеріальні (підсумок розділу II балансу):

К3 = все оборотні активи в т.ч. і матеріальні

Короткострокові зобов'язання

Для розрахунку К3 попередньо коригуються вже названі групи статей балансу, а також "дебіторська заборгованість (платежі по якій очікуються більш ніж через 12 місяців)", "запаси" і "інші оборотні активи" на суму відповідно безнадійної дебіторської заборгованості, неліквідних і важкореалізованих запасів і витрат і дебетового сальдо по рахунку 83 "Доходи майбутніх періодів" (курсові різниці) [1]. Завдання для самостійної роботи |  III. Показники оборотності і рентабельності.

 Організаційно-методичний розділ |  Місце дисципліни в структурі ООП ВПО |  З використанням бально-рейтингової оцінки роботи студента в семестрі |  освітні технології |  Тема 1. роль Кредитної політики компанії в сфері господарського кредитування |  Назвіть джерело фінансування витрат на виробництво і реалізацію продукції. |  Роль кредиту в управлінні оборотним капіталом |  Тема 2. Аналіз кредитоспроможності позичальника і оцінка кредитних ризиків |  Завдання 2. |  Завдання 1. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати