На головну

Стратегічний аналіз і його роль в інформаційній системі організації

  1.  I § ??1. Поняття державної інформаційної політики
  2.  I. ВСТУП В АНАЛІЗ ЛІКАРСЬКИХ ФОРМ
  3.  I. дисфункції бюрократії як організації
  4.  II. Комерційні організації.
  5.  II. Методичні рекомендації щодо організації ранкових бесід з дітьми.
  6.  II. Поліпшення організації виробництва і праці
  7.  P.S. клуби, форуми, об'єднання, фірми, будь-які організації з чіткою ієрархією, для вас є теж новини

Необхідною умовою раціонального стратегічного управління є побудова інформаційної системи організації з метою прийняття стратегічних рішень.

Стратегічна інформаційна система - Інформаційна система, що забезпечує підтримку прийняття рішень по реалізації стратегічних перспективних цілей розвитку організації.

Стратегічний аналіз підприємства - Процес вивчення і оцінки зовнішнього ділового оточення організації та її ресурсного потенціалу з метою визначення поточної конкурентної позиції організації на ринку і виявлення умов і можливостей її подальшого успішного розвитку в умовах ринкового господарювання.

Для досягнення зазначеної мети в процесі стратегічного аналізу повинні бути вирішені наступні завдання:

- Обґрунтування стратегічних планів за допомогою вивчення стану факторів зовнішнього середовища і ресурсів самого підприємства;

- За результатами проведеного аналізу повинні бути сформовані аналітичні звіти, на підставі яких будуть прийматися управлінські рішення;

- Дані, що містяться в аналітичних звітах, повинні містити не тільки описові характеристики проведеного дослідження, а й містити рекомендації щодо посилення стратегічної позиції малого та середнього підприємства;

- Періодично проводиться стратегічний аналіз повинен сприяти посиленню контролю над виконанням стратегічних планів підприємства.

Предметом стратегічного аналізу є зовнішня і внутрішня середовища. Як об'єкт стратегічного аналізу може виступати підприємство як цілісний господарський комплекс, його окремі підрозділи і навіть окремі види продукції.

Методи стратегічного аналізу: аналіз зовнішнього середовища (PEST-аналіз, п'ять конкурентних сил), внутрішній аналіз (ABC-метод, бенчмаркінг, матриця Boston Consulting Group - темпи зростання ринку - частка ринку)

Стратегічні звіти несуть інформаційне навантаження, тобто складають і подають дані про тих чи інших параметрах внутрішнього або зовнішнього середовища.

Таким чином, стратегічний аналіз потрібен для того, щоб забезпечити менеджерів необхідною інформацією при розробці стратегії компанії і сформувати стратегічну інформаційну базу.

Відповідна інформаційна база в міру її накопичення стає основою для вироблення стратегічних рішень.
 Оцінка ефективності інновацій та інноваційної діяльності |  Стратегічний аналіз конкурентоспроможності компанії

 Система неспроможності США |  Система неспроможності Англії і Уельсу |  Система неспроможності Німеччини |  Система неспроможності Канади |  Система неспроможності Нідерландів |  види ризиків |  Аналіз і оцінка ступеня ризику |  Методи ухилення від ризику. |  Методи компенсації ризику. |  Форми інноваційного менеджменту. Інноваційний менеджмент і стратегічне управління |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати