На головну

Потьомкін, Валерій Костянтинович.

  1.  Валерій Павлов і Юрій Шутов (два перших помічника Собчака) - це люди Ходирєва
  2.  Валерій Синельников
  3.  кавалерійського КІНЬ
  4.  Новиков, Валерій Павлович, Лелеко, Тетяна Іванівна
  5.  Новиков, Валерій Павлович, Лелеко, Тетяна Іванівна.

Управління персоналом: підручник для вузів / В. К. Потьомкін. - СПб. : ПІТЕР, 2010. - 432 с. : Табл. - (Підручник для вузів). - Библиогр .: с. 425. (Шифр 65.291.6 я73 / П 64-317610)

Примірники: всього: 12 - ч.з.№1 (1), Аб. (11)

Навчальна література:

ФТІППО / ТіМППО / 051000.62 (ЕК) / Управління персоналом / 3 / Осн; ФТіППО / ТіМППО / 051000.62 (ек) / Управління персоналом / 4 / Осн; ФТІППО / ТіМППО / 051000.62 (ЕК) / Управління персоналом / 4 / Осн; ФТІППО / ТіМППО / 030500.18 / Управління персоналом / 9 / Осн; ФТІППО / ТіМППО / 030500.18 / Управління персоналом / 9 / Осн; ФТІППО / ТіМППО / 030500.18 / Управління персоналом / 11 / Осн

174. Правила надання платних освітніх послуг: постанову Уряду РФ №505 "Про затвердження правил надання платних освітніх послуг": зразки документів з коментарями фахівців / авт. коммент. В. В. Чеха. - М.: Мозаїка-Синтез, 2012. - 72 с. - (Нормативно-правова бібліотека ДОУ) 5 000 прим. (Шифр 67 / П 68-588507)

Примірники: всього: 1 - Ч.з.№3 (1)

175. Переддипломна практика на підприємствах сфери сервісу і туризму: методичні вказівки / сост .: І. С. Дубінін, С. В. Попов, Е. В. Волковський. - Бійськ: Алтайська держ. академія освіти ім. В. М. Шукшина, 2012. - 330 с. 50 прим. (Шифр 65 / П 71-176261)

Примірники: всього: 44 - Аб. (43), ч.з.№1 (1)

176. підприємництво [Електронний ресурс]: підручник для студентів вузів, що навчаються за економічними спеціальностями / ред .: В. Я. Горфинкель, Г. Б. Поляк. - 5-е изд., Перераб. і доп. - Електрон. текстові дан. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010. - 687 с. : Ил. - (Золотий фонд російських підручників). (Шифр 65 / П 71-363879)

Нове, актуалізоване видання. Розглядається зміст підприємництва, його сучасні форми і види. Описується порядок організації і розвитку власної справи, приділено значну увагу підприємницької діяльності малого підприємства. Досліджуються актуальні проблеми управління підприємством і персоналом, оплати праці, маркетингу і логістики в підприємництві. Крім традиційних аспектів підприємництва розглядаються управління фінансами та фінансовими ризиками, організація і ведення бухгалтерського обліку на підприємстві, взаємини з фінансово-кредитними інститутами, оподаткування і страхування підприємницької діяльності.

177. Виробнича практика на підприємствах сфери сервісу і туризму: методичні рекомендації для студентів 100103.65 "Соціально-культурний сервіс і туризм" та напрямів підготовки 100200 "Туризм", 100400 "Туризм" / упоряд .: І. С. Дубінін, С. В. Попов, Е. В . Волковський. - Бійськ: Алтайська держ. академія освіти ім. В. М. Шукшина, 2012. - 32 с. - Библиогр .: с. 23 - 24 50 прим. (Шифр 65 / П 80-619550)

Примірники: всього: 43 - Аб. (42), ч.з.№1 (1)

178. Прохоров, Борис Борисович.

Соціальна екологія: підручник для студентів вузів за фахом "Природокористування" / Б. Б. Прохоров. - 5-е изд., Стер. - М.: Академія, 2010. - 413 с. : Рис., Табл. - (Вища професійна освіта. Природничі науки). - Библиогр .: с. 407 - 409 1 000 прим. (Шифр 60 / П 84-608815)

Примірники: всього: 17 - ч.з.№1 (1), Аб. (16)

Навчальна література:

ФП / Филос / 040400.62 (С-Р) / Соціальна екологія / 3 / Осн; ФП / Филос / 040400.62 (С-Р) / Соціальна екологія / 4 / Осн

179. Розробка і прийняття рішення в управлінні інноваціями [Електронний ресурс]: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за напрямом підготовки бакалаврів "Інноватика" і спеціальності "Управління інноваціями" / І. Л. Туккель [и др.]. - Електрон. текстові дан. - СПб. : БХВ-Петербург, 2011. - 352 с. : Ил. - (Навчальна література для вузів). (Шифр 32.97 / Р 17-239183)

Розглядаються концептуальні основи теорії розробки і прийняття рішень, докладно аналізуються методи, що застосовуються на окремих етапах процесу розробки і прийняття рішення в управлінні інноваціями. Наводяться практичні приклади застосування методів прийняття рішень в рамках інноваційного процесу. Призначено для студентів, які навчаються за напрямом підготовки "Інноватика" і спеціальності "Управління інноваціями". Може бути використано для спеціальностей "Менеджмент" і "Економіка і управління на підприємстві", а також студентами, аспірантами, викладачами, бізнесменами і широким колом читачів.

  Орлова, Поліна Іванівна. |  Розанова, Надія Михайлівна.

 Кочине, Юрій Юрійович. |  Кротов, Микола Іванович. |  Шматків, Олексій Сергійович. |  Лихачова, Людмила Борисівна. |  Магомедов М. Д. |  Медведєв, Артем Павлович. |  Мінько Е. В. |  Мусарскій, Марк Михайлович. |  Наумов, Ігор Олексійович. |  Одинцов, Олексій Валерійович. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати