Головна

Лихачова, Людмила Борисівна.

  1.  Провідні телепроекту - Людмила Василевич та Юрій Круглик.
  2.  Начальник фінансово-бухгалтерського відділу - головний бухгалтер Каледіна ЛЮДМИЛА ВОЛОДИМИРІВНА
  3.  Подільський Володимир Ісакович, Савін Олександр Олексійович, Сотникова Людмила Вікторівна, Хітровская Тетяна Юріївна
  4.  Симкина, Людмила Георгіївна.
  5.  Столяренко Людмила Дмитрівна, Самигін Сергій Іванович

Управління якістю [Електронний ресурс]: практикум: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за напрямом 080200.62 "Менеджмент" (профіль «Виробничий менеджмент» і спеціальності 080502.65 «Економіка і управління на підприємстві (харчової промисловості) / Л. Б. Лихачова, Г. В. Попов, Л. І. Назина. - Електрон. текстові дан. - Вороніж: Воронезький держ. університет інженерних технологій, 2012. - 56 с.: ил. (Шифр 30 / Л 65-340515)

Навчальний посібник розроблений відповідно до вимог ФГОС і ДОС ВПО підготовки випускників за напрямком 080200.62 - «Менеджмент» (профіль «Виробничий менеджмент» і спеціальності 080502.65 «Економіка і управління на підприємстві (харчової промисловості). Призначено для закріплення теоретичних знань дисциплін циклу ОПД Б3. У посібнику подані практичні роботи з курсу «Управління якістю».

130. Особистість в глобальному світі: шляхи соціокультурної ідентифікації: матеріали міжнародної конференції "Культурна ідентифікація молоді в умовах глобалізації" / ред. К. В. Султанов. - СПб. : Санкт-Петербурзький держ. політехнічний університет, 2010. - 483 с. 1 000 прим. (Шифр 60 / Л 66-050479)

Примірники: всього: 1 - ч.з.№1 (1)

131. Логістика : Підручник для студентів вузів, що навчаються за спеціальністю "Менеджмент" / ред. Б. А. Анікін. - 3-е изд., Перераб. і доп. - М.: ИНФРА-М, 2010. - 368 с. : Табл. - (Вища освіта). - Библиогр .: с. 367 100 000 прим. (Шифр 65 / Л 69-515907)

Примірники: всього: 5 - ч.з.№1 (1), (4)

Навчальна література:

ФТІППО / МІМом / 030500.18 / Логістика / 8 / Доп; ФТіППО / МІМом / 080500.62 / Логістика / 8 / Осн

  Шматків, Олексій Сергійович. |  Магомедов М. Д.

 Гербет, Ольга Іванівна. |  Гомелля, Володимир Борисович. |  Дейнека А. В. |  Еланцева О. П. |  Івасенко, Анатолій Григорович. |  Кокоренко, Вікторія Леонідівна. |  Коробко, Володимир Іванович. |  Корчагін, Юрій Олександрович. |  Кочине, Юрій Юрійович. |  Кротов, Микола Іванович. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати