На головну

Шматків, Олексій Сергійович.

  1.  Олексій Толкачов
  2.  Олексій Шмельов
  3.  Алексейчева, Олена Юріївна.
  4.  АРТЕМ Драбкін, ОЛЕКСІЙ ІСАЄВ. 22 ЧЕРВНЯ. ЧОРНИЙ ДЕНЬ КАЛЕНДАРЯ.
  5.  ВОРОНЦОВ ОЛЕКСІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
  6.  Заступник голови Комітету Олексій Юрійович Євстратов
  7.  Зубов Олексій

Туроперейтинг: підручник для студентів вузів, що навчаються за напрямом 100400 "Туризм" (профіль "Технологія і організація операторських і агентських послуг", за напрямками 101100 "Готельне справа", 034600 "Рекреація і спортивно-оздоровчий туризм", 021000 "Географія" (профіль "Рекреаційна географія і туризм") / А. С. Кусков, В. Л. Голубєва. - М.: ФОРУМ, 2011. - 400 с.: ил. - (Вища освіта). - Бібліогр .: с. 385 - 387 1 000 прим. (Шифр 65 / К 94-337477)

Примірники: всього: 6 - ч.з.№1 (1), Аб. (5)

У підручнику даються теоретичні та організаційно-правові основи туроперейтинга, розглядається турпродукт, особливості його проектування і формування. особлива увага приділяється взаєминам туроператора з постачальниками послуг, договірними відносинам, питань ціноутворення в туроперейтінг. Характеризуються основні методи просування турпродукту і напрямки роботи туроператора з турагентами.

Навчальна література:

ЄГФ / ЗВТ / 100400.62 (тур) / Туроперейтинг / 5 / Осн; ЄГФ / ЗВТ / 100400.62 (тур) / Туроперейтинг / 6 / Осн

Льовкін, Григорій Григорович.

Логістика: теорія та практика: навчальний посібник / Г. Г. Льовкін. - Ростов н / Д: Фенікс, 2009. - 221 с. : Табл. - (Вища освіта). - Бібліогр. в кінці розд. (Шифр 65 / Л 37-679533)

Примірники: всього: 12 - ч.з.№1 (1), Аб. (11)

Навчальна література:

ФТІППО / МІМом / 030500.18 / Логістика / 8 / Осн

  Кротов, Микола Іванович. |  Лихачова, Людмила Борисівна.

 Галанов, Володимир Олександрович. |  Гербет, Ольга Іванівна. |  Гомелля, Володимир Борисович. |  Дейнека А. В. |  Еланцева О. П. |  Івасенко, Анатолій Григорович. |  Кокоренко, Вікторія Леонідівна. |  Коробко, Володимир Іванович. |  Корчагін, Юрій Олександрович. |  Кочине, Юрій Юрійович. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати