На головну

Констатуючий етап проведення дослідження

  1.  Специфіка НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ В СОЦІАЛЬНІЙ ПСИХОЛОГІЇ
  2.  I. Предмет дослідження
  3.  II ЕТАП статистичного ДОСЛІДЖЕННЯ - ЗБІР МАТЕРІАЛУ
  4.  II. Маркетингові дослідження
  5.  III ЕТАП статистичного ДОСЛІДЖЕННЯ - ЕКСПЕРТИЗА ЗВЕДЕННЯ ДАНИХ
  6.  III. Наукова новизна і практична значущість результатів дослідження
  7.  NB! Вся інформація, отримана в ході дослідження, є конфіденційною.
Для визначення рівня екологічної освіти молодших школярів на основі шкільної краєзнавчої роботи, нами було проведено констатуючий етап дослідження. У дослідженні взяло участь 2 групи молодших школярів: експериментальна (3 «А» клас, 27 чол., Педагог Недбайлова Е. В.), контрольна (3 «Б» клас, 26 чол., Педагог Стаценко І. А.). База дослідження: МОУ СЗШ № 8 міста Комсомольська - на - Амурі.

На даному етапі дослідження ми використовували метод анкетування в поєднанні з методом інтерв'ю. Для дослідження ми використовували діагностику О. Ю. Тимофєєвої, кандидата педагогічних наук, згідно з яким дітям пропонувалися певні завдання за показниками. (Додаток 3.)

Перераховані показники об'єднані в три рівня екологічної освіти:

високий рівень:

u учні мають глибокі і системні знання про природу і, головним чином, про взаємозв'язки в ній;

u наявність розвинених екологічних переконань, широке коло екологічних природоохоронних умінь;

u розуміння дітьми різній цінності природи;

u діти виявляють стійкий інтерес до питань екології (читають відповідну літературу, дивляться телепрограми про природу і т.д.);

u діти проявляють ініціативу і творчість в природоохоронній діяльності;

u дитина прагне внести свій внесок в справу захисту і охорони природи;

середній рівень:

u недостатньо систематичні і глибокі знання;

u наявність у дітей деякого арсеналу природоохоронних умінь;

u наявність у дітей розуміння цінності природи;

u інтерес до питань екології через прочитання відповідної літератури, перегляду телепрограм про природу і т.д. носить нестійкий характер;

u діти беруть участь в природоохоронній діяльності, але недостатньо усвідомлюють її значимість;

u наявність у учнів певних екологічних переконань;

низький рівень:

u низький ступінь усвідомлення важливості екологічних проблем;

u відсутність екологічних умінь і навичок;

u споживацьке ставлення до природи;

u відсутність інтересу до екологічних питань;

u небажання дітей брати участь в природоохоронній діяльності;

u низький ступінь усвідомлення важливості екологічних проблем.

За ним і оцінюються відповіді учнів.


Таблиця 2.1

Результати вивчення рівня екологічної освіти молодших школярів на основі шкільної краєзнавчої роботи (констатуючий етап)

 клас  Загальна кількість - у учнів  рівні
 низький%  К - ть уч-ся  середній%  К - ть уч-ся  високий%  Кількість уч-ся
 3 А  59,3  3,7
 3 Б  42,4  7,6

На основі отриманих даних побудуємо гістограму, що дозволяє наочно побачити рівень екологічної освіти молодших школярів на основі шкільної краєзнавчої роботи на даному етапі експерименту (Рис.2.1)

Малюнок 2.1 Рівень екологічної освіти молодших школярів на основі шкільної краєзнавчої роботи

Аналізуючи результати анкетування, слід зазначити, що результати в обох класах не особливо відрізняються: основна маса дітей молодшого шкільного віку має середній рівень екологічної освіти: 3 «А» -59,3% (16 учнів), 3 «Б» -50% ( 13 учнів), але низький рівень екологічної освіти в обох класах досить високий: 3 «а» - 37% (10 учнів), 3 «Б» клас - 42,4% (11 учнів), а високий рівень - низький: 3 « А "клас 3,7% (1 учень), 3» Б »клас -7,6% (2учащіхся).

Таким чином, за відповідями дітей ми бачимо, що: школярі люблять бувати на природі; знають правила поведінки в природі, необхідність її охорони, але не завжди виконують їх; не завжди ставляться відповідально до природи. Насторожує той факт, що діти не особливо люблять читати про навколишню природу.

Аналіз отриманих даних переконав нас у тому, що рівень екологічної освіти молодших школярів на основі шкільної краєзнавчої роботи у даних груп дітей не достатньо високий. У зв'язку з цим, нами було зроблено припущення про те, що цілеспрямована систематична робота серед молодших школярів по еколого-краєзнавчому утворення з використанням регіонального компонента може підвищити його ефективність.

  Особливості краєзнавчого компонента в програмах екологічної освіти молодших школярів. |  Робота по формуванню екологічних знань у молодших школярів з використанням регіонального компонента

 Вступ |  Поняття і сутність екологічної освіти молодших школярів |  Місце шкільного краєзнавства в системі екологічної освіти учнів початкових класів |  Контрольний етап дослідження |  Додаток 1 |  Обов'язковий рівень підготовки учнів початкової загальної освіти Хабаровського краю. |  додаток 3 |  додаток 4 |  додаток 5 |  Тема: «Наш край». |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати