Головна

Державні і місцеві бюджети.

  1.  III. державні фінанси.
  2.  Антикризова політика держави на макрорівні. Види антикризової політики держави. Державні антикризові програми.
  3.  Б. Створення колегій. Місцеві органи влади
  4.  Залежно від емітента - державні, муніципальні, корпоративні, іноземні;
  5.  В. Місцеві реформи.
  6.  Питання 2.6.1. Державні нормативні вимоги до організації навчання, перевірку знань та атестації з охорони праці
  7.  Питання 4. Державні корпорації: поняття та їх адміністративно-правова характеристика

2. Бюджетна політика здійснюється за допомогою бюджетної системи.

Бюджетна система держави - сукупність всіх бюджетів, створених в державі на різних рівнях державних структур влади і управління.

Бюджетна система ґрунтується на бюджетний устрій, яке встановлює:

види бюджетів; взаємовідношення бюджетів; розмежування доходів і витрат в бюджеті; визначає принципи і основи побудови бюджетних систем; законодавче здійснення і закріплення бюджетного права.

В основі бюджетної системи будь-якої країни лежить адміністративно-територіальний поділ.

Бюджетна система включає в себе наступні види бюджету: державний бюджет; республіканські бюджети; місцевий бюджет.

Бюджет (державний) - система економічно розподілених відносин, яка охоплює все суспільство.

Бюджет має такі структури: дохідну; видаткову.

Бюджетний дефіцит - складне економічне явище. Воно свідчить про те, що країна хоче витрачати більше, ніж може.

Бюджетний дефіцит не означає незбалансованості бюджету. Це означає тільки невідповідність постійних власних доходів державного доходу його витрат. Поняття фінансів. Фінансова система та її елементи. |  ІНФЛЯЦІЯ., ФОРМИ ЇЇ ПРОЯВИ. ОСНОВНІ ТИПИ СУЧАСНОЇ ІНФЛЯЦІЇ

 Вплив факторів виробництва на доходи |  Маркетинг і роль інновацій в забезпеченні стійкості доходів. |  Особливості ринкових відносин в АПК |  Поняття мікроекономіки та макроекономіки. Показники функціонування національної економіки на макрорівні. |  Валовий НАЦІОНАЛЬНИЙ ПРОДУКТ (ВНП), (ВВП) |  Держава та її роль в економічному регулюванні національної економіки |  Гроші та їх сучасна природа. Грошовий ринок і структура грошової пропозиції. Еволюція і види грошей. |  Кредит і його основні форми |  Банківська система, її структура і функції. |  ХАРАКТЕРИСТИКА СУЧАСНОЇ КРЕДИТНО-ГРОШОВОЇ СИСТЕМИ РФ. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати