Головна

Стаття 3589. Основні положення про заставу прав за договором банківського рахунку

  1.  B.1.1 Основні положення
  2.  E. підрахунку суми балів, визначення індексу ПМА за формулою.
  3.  E.2 Моделі спрощеного розрахунку
  4.  ER-модель бази даних. Основні нотації зображення ER-моделі.
  5.  I Основні категорії педагогіки
  6.  I. Загальні положення
  7.  I. Загальні положення З ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

1. Предметом застави можуть бути права за договором банківського рахунку за умови відкриття клієнту банком заставного рахунки.

2. Заставодержателем при заставі прав за договором банківського рахунку (пункт 1 статті 334) може бути в тому числі банк, який уклав з клієнтом (заставодавцем) договір заставного рахунки.

3. Заставний рахунок може бути відкритий банком клієнту незалежно від укладення на момент його відкриття договору застави прав за договором банківського рахунку.

4. Договір застави прав за договором банківського рахунку може бути укладений в тому числі при відсутності на момент його укладення у клієнта коштів на заставному рахунку.

5. Договором застави майна іншого, ніж права за договором банківського рахунку, може бути передбачено, що належні заставодавцю грошові суми (страхове відшкодування за втрату або пошкодження заставленого майна; доходи від використання заставленого майна; грошові суми, що підлягають сплаті заставодавцю в рахунок виконання зобов'язання, право (вимога) за яким закладено, і т.п.) зараховуються на заставний рахунок.

6. Правила цього Кодексу про заставу прав за договором банківського рахунку (статті 3589 - 35815) Відповідно застосовуються до застави прав за договором банківського вкладу.

Посвідчення зобов'язання банку за укладеним з клієнтом договору про відкриття заставного рахунку видачею банком цінних паперів (депозитного або ощадного сертифіката тощо) не допускається.

7. Якщо інше не передбачено статтями 3589 - 35815 цього Кодексу, до договору про відкриття банком заставного рахунки застосовуються правила глави 45 цього Кодексу.

Стаття 35810. Зміст договору застави прав за договором банківського рахунку

1. У договорі застави прав за договором банківського рахунку повинні бути вказані банківські реквізити заставного рахунки, істота, розмір і строк виконання зобов'язання, забезпеченого заставою прав за договором банківського рахунку.

2. Якщо інше не передбачено договором застави прав за договором банківського рахунку, договір вважається укладеним з умовою про заставу прав щодо всієї грошової суми, що знаходиться на заставному рахунку в будь-який момент протягом часу дії договору.

3. Договором застави прав за договором банківського рахунку може бути передбачено, що предметом застави є права заставодавця за договором банківського рахунку щодо твердій грошовій суми, розмір якої зазначено в договорі застави. У цьому випадку розмір грошових коштів на рахунку заставодержателя в будь-який момент протягом часу дії договору застави не повинен бути нижче певної договором суми.

Якщо інше не передбачено договором застави, зменшення розміру твердої грошової суми, щодо якої закладені права заставодавця за договором банківського рахунку, пропорційно виконаної частини забезпеченого заставою зобов'язання не допускається.

У випадках, коли заставодержателем є банк, який відкрив заставодавцю заставний рахунок, розмір твердої грошової суми, щодо якої закладені права заставодавця, підлягає зменшенню пропорційно виконаної частини забезпеченого заставою зобов'язання. Стаття 3588. Порядок реалізації закладеного права |  Стаття 35811. Форма договору застави прав за договором банківського рахунку та облік застави таких прав

 Стаття 3351. Залогодержатели |  Стаття 340. Оцінка предмета застави |  Стаття 3502. Порядок проведення торгів при реалізації закладеного майна |  Окремі види застави |  Стаття 3581. Застава зобов'язальних прав |  Стаття 3582. Залогодатель права |  Стаття 3586. Виконання зобов'язання боржником заставодавця |  Стаття 35813. Розпорядження банківським рахунком, права за яким закладені |  Стаття 35816. Застава виняткових прав |  Стаття 35820. Здійснення прав, засвідчених закладеної цінним папером 1 сторінка |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати