Головна

додаток 3

  1.  IX. Додаток ПОХІДНОЇ
  2.  VI. Додаток 1. Каталог типових документів
  3.  Клінічні протоколи діагностики та лікування хворих », додаток №1 до Наказу МОЗ РБ № 274 від 19.05.2005 р).
  4.  Математичне додаток до глави
  5.  Математичне додаток до глави
  6.  Математичне додаток до глави
  7.  Математичне додаток до глави

Характеристика професійної компетентності випускника педагогічного училища

Професійна компетентність педагога - складне індивідуально-психологічне утворення на основі інтеграції досвіду, теоретичних знань, практичних умінь і значущих особистісних якостей.

При цьому педагогічний професіоналізм пов'язаний з високим рівні самореалізації індивідуальних особливостей, з індивідуальним почерком, індивідуальним стилем діяльності.

 компоненти  Показники рівня кваліфікації випускника
 професіоналізм  Уміння аналізувати; активно використовувати отримані знання в професійній діяльності; робити висновки на основі аналізу власних успіхів і невдач; готовність використовувати різноманітні прийоми, методи і засоби організації професійної діяльності.
 ініціативність  Самостійний вибір профілю підготовки, включаючи професійну практику, орієнтованість на оволодіння цінностями освіти.
 созидательность  Прагнення до професійної творчості, самовіддача, здатність адекватно вибирати і використовувати методи, форми і засоби для здійснення цілей і завдань освіти, орієнтованість на перетворювальну діяльність і рефлексію, на самоконтроль.
 адаптованість  Готовність до оперативної зміни спрямованості і мотивації професійної діяльності в залежності від змін соціальної ситуації.
 динамізм  Знання про еволюцію теорій і концепцій, розуміння необхідності і конкретного змісту змін залежно від зміни ситуації.
 дослідницька компетентність  Володіння методами науково-дослідницької діяльності.
 позиційна визначеність  Прояв особистісних функцій у навчальній і реальної професійної діяльності, навички спілкування на ціннісно-смисловому, емпатійни рівні, адекватна самооцінка.
 мобільність  Широта пізнавальних інтересів, здатність відмовитися від прийнятого помилкового рішення, здатність альтернатив вирішення проблеми і здійснення оптимального вибору. Допомога з боку дорослих |  додаток 4

 Вступ |  Компетентнісний підхід в сфері загальної освіти |  Схема 1. Визначення комунікативних умінь |  Формування етнокультурної компетентності |  Твір-роздум. |  Особливості формування інформаційної компетентності |  КОНСПЕКТ УРОКУ з народознавства |  Тема: Золоті розсипи народної педагогіки |  Конспект уроку корекційної педагогіки |  експерти |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати