На головну

 Кінематика. |  коливальний рух |  Дифракція світла. |  Щільність твердих тіл |  Контрольна робота № 1 |  Контрольна робота № 2 |

II. Вказівки до виконання контрольних робіт

  1.  B. Первісна обробка скарги
  2.  C4. Уміння працювати зі статистичними даними, представленими в табличній формі
  3.  CСБОРНІК лабораторних робіт
  4.  I Розрахунок витрат для визначення повної собівартості вироби (роботи, послуги), визначення рентабельності його виробництва
  5.  I. Загальна характеристика роботи
  6.  I. Повна санітарна обробка
  7.  I. Самостійна практична робота

1. У контрольній роботі студент повинен вирішити вісім завдань, остання цифра номера яких збігається з останньою цифрою навчального шифру студента-заочника.

2. Кожну контрольну роботу виконувати окремо в звичайному шкільному зошиті, на обкладинці якої привести відомості про себе (П. І. Б., шифр, домашня адреса, № контрольної роботи з фізики).

3. Кожне завдання починати з нової сторінки. Умова завдання переписати повністю, без скорочень. Залишити поля для зауважень викладача.

4. Дати креслення, що пояснює зміст завдання (в тих випадках, коли це можливо); виконати його акуратно, c допомогою креслярських інструментів. Всі слова писати повністю, чітким ясним почерком.

5. Вказати основні закони і формули, на яких базується рішення, і дати словесну формулювання цих законів, роз'яснити буквені позначення формул. Якщо при вирішенні завдань застосовується формула, отримана для окремого випадку, що не виражає який-небудь фізичний закон або не є визначенням будь-якої фізичної величини, то її слід вивести.

6. Вирішити завдання до кінця в загальному вигляді, тобто висловити шукану величину в буквених позначеннях величин, заданих в умові задачі.

7. Перевірити розмірність розрахункової формули і переконатися, що одиниця вимірювання правій частині відповідає шуканої величиною.

8. Висловити все величини в одиницях системи СІ, зробити підстановку в розрахункову формулу і отримати результат. Записати його у вигляді добутку десяткового дробу з однієї значущою цифрою перед комою на відповідну ступінь десяти. Наприклад, замість 3520 записати 3,52 ? 103 або замість 0,00129 записати 1,29 ? 10-3 і т.п. Трьох значущих цифр достатньо.

9. Оцінити правдоподібність чисельного відповіді. Для цього можна звернутися до таблиць і довідників або просто зіставити відповідь з умовами завдання, згадати зміст отриманої величини.

10. У кінці контрольної роботи вказати, які підручниками або навчальними посібниками студент використовував при вивченні фізики (назва підручника, автор, рік видання). Це робиться для того, щоб рецензент міг вказати, що слід студенту вивчити для завершення контрольної роботи.

  I. Вказівки до самостійної роботи з навчальними посібниками |  бібліографічний список
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати