На головну

 Спрощені способи ведення обліку, передбачені для малих підприємств |  Облік цінних паперів |  Облікова політика для цілей оподаткування на 2012 рік |  внесення доповнень |  Внесення змін |  Якщо період здійснення помилки невідомий, то помилка виправляється в поточному періоді (в тому періоді, коли вона була виявлена). |  Виправлення помилок з урахуванням позиції Мінфіну Росії |  сума коригування вступного сальдо самого раннього з представлених звітних періодів. |

Дебет 91 Кредит 10 - 18 000 руб. - Вартість принтера, введеного в експлуатацію в березні 2010 р, відображена в складі інших витрат.

  1.  II. ГРОШІ, КРЕДИТ, БАНКИ (СД.02.)
  2.  II. СТРАХУВАННЯ ЗАЕМЩИКОВ КРЕДИТІВ ГОТІВКОЮ
  3.  III. Герундій в складі присудка
  4.  III.1.4 Кредити та інші розміщені кошти, надані підприємствам і організаціям
  5.  III.1.5 Кредити, надані фізичним особам
  6.  III.1.7 Прострочена заборгованість за кредитами
  7.  III.1.8 Іпотечне кредитування

Процес виправлення істотних помилок минулих років більш складний і трудомісткий.

Якщо мова йде про помилку попереднього року, яка виявлена ??вже після того, як бухгалтерська звітність за цей рік підписана і подана акціонерам (учасникам, іншим користувачам), але ще до її затвердження в установленому законодавством порядку, то така помилка виправляється записами по відповідним рахунках бухгалтерського обліку в грудні попереднього року.

Після виправлення помилки раніше представлена ??звітність замінюється на виправлену (переглянуту). При цьому в переглянутої звітності відображається інформація про те, що вона замінює собою первісну, а також про підстави складання переглянутої звітності.

Якщо суттєва помилка попереднього року виявлено вже після затвердження бухгалтерської звітності за цей рік, тоді помилка виправляється в поточному періоді записами по відповідним рахунках бухгалтерського обліку. При цьому кореспондуючих рахунком в записах є рахунок 84 "Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)".

Крім того, бухгалтеру доведеться перерахувати порівняльні показники бухгалтерської звітності за відповідні звітні періоди, відображені в бухгалтерській звітності за поточний звітний рік.

Перерахунок порівняльних показників звітності здійснюється шляхом виправлення показників бухгалтерської звітності, як якщо б помилка попереднього звітного періоду ніколи не була допущена (ретроспективний перерахунок).

Якщо суттєва помилка була допущена до початку самого раннього з представлених у звітності за поточний звітний рік попередніх звітних періодів, коригування підлягають вступні сальдо за відповідними статтями активів, зобов'язань і капіталу на початок самого раннього з представлених звітних періодів.

При цьому в бухгалтерській звітності того року, до якого належить виявлена ??помилка, ніяких виправлень робити не потрібно.

Приклад 4 У вересні 2011 р було виявлено, що в 2010 голу помилково не було відображено списання об'єктів основних засобів, ліквідованих протягом 2010 року через морального зносу.

Згідно належним чином оформленим у 2010 році з актами на списання було списано 20 об'єктів. Первісна вартість всіх списаних об'єктів 5 000 000 руб., Сума нарахованої амортизації на момент списання - 3 000 000 руб.

Оскільки об'єкти не були вчасно списані з обліку, вони продовжували амортизуватися. Сума зайво нарахованої амортизації по цих об'єктах за 2010 рік склала 200 000 руб.

Виявлена ??помилка визнана суттєвою.

У вересні 2011 р в бухгалтерському обліку робляться проводки: Виправлення помилок у бухгалтерській звітності |  Дебет 02 Кредит 84 - 200 000 руб. - Відображена зайво нарахована сума амортизації за 2010 рік;
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати