На головну

Види, форми і системи оплати праці

  1.  B) Аналітичні форми герундія і причастя
  2.  Choose the correct answerНачалоформи
  3.  I-е покоління систем рухомого зв'язку - аналогові системи
  4.  I. Загальні вимоги охорони праці
  5.  I. Створення радянської судової системи
  6.  II-е покоління систем рухомого зв'язку - цифрові системи
  7.  II. Вимоги охорони праці перед початком роботи

Заробітня плата - Це виражена в грошовій формі частина національного доходу, яка розподіляється за кількістю та якістю праці, витраченої кожним працівником, і надходить в його особисте споживання. Ця винагорода за працю.

Існує 2 види оплати праці:

номінальна зп - Поч-ая і получ-ая раб-ом за опред.період часу.

-реальна зп - К-ть Т і У, яку можна придбати за номін.зп.

Форми оплати праці:

1. Відрядна оплата праці - Це оплата праці за кількість виробленої продукції (робіт, послуг). Недолік - зниження якості продукції при зрості виробітку. Існують такі різновиди відрядної оплати праці: пряма відрядна, відрядно-преміальна, побічно-відрядна, акордна, відрядно-прогресивна, колективно-відрядна.

2. Погодинна оплата праці- Це оплата праці за відпрацьований час, але не календарне, а нормативне, яке передбачається тарифною системою. Перевага робочий має гарантований щомісячний заробіток. Недолік - робітник не має можливість збільшити заробіток (не стимулює підвищення вироблення робочих).

Різновидом почасової оплати праці яв-ся почасово-преміальна.

Системи оплати праці:

1) Тарифна система - сукупність нормативів, за допомогою яких здійснюється диференціація заробітної плати працівників різних категорій залежно від: складності виконуваної роботи, умов праці, інтенсивності праці, характеру праці. Формами тарифної системи є: відрядна и погодинна.

2) Бестарифная система оплати праці - заробіток працівника залежить від кінцевих результатів роботи підприємства в цілому, його структурного підрозділу, в якому він працює, і від обсягу коштів, що спрямовуються роботодавцем на оплату праці.

3) Змішана система оплати праці. Містить одночасно ознаки і тарифної, і безтарифної систем.
 Сутність, склад і структура оборотних коштів. |  Підприємство в умовах ринку, його основні функції та цілі.

 За ступенем готовності товару |  Особливості нерухомості як товару |  Оцінка вартості нерухомості методом прямої капіталізації. |  Технологія оцінки вартості нерухомості витратним методом. |  Сутність і особливості ринку нерухомості. |  Сутність ПДВ, порядок його обчислення і сплати. |  Чи не має право застосовувати УСН |  Аналіз собівартості продукції підприємства |  Аналіз використання трудових ресурсів |  Аналіз ліквідності і платоспроможності підприємства. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати