На головну

 завдання 19 | |  Розподіл доходів бюджету |  Тема 7. Бюджетний процес |  виконання бюджетів |  Практичне заняття 15 |  завдання 24 |  Розділ III. Правове регулірованіегосударственних доходів |  Злочини, податкові санкції |  Тема 10. Податки з юридичних осіб |

завдання 30

  1.  L Завдання для самоконтролю.
  2.  V. Завдання на рахунок (КА) - оцінка рівня розвитку практіческогоматематіческого мислення. Субтест складається з 20 арифметичних завдань. Час решенетя - 10 хв.
  3.  Питання і завдання для самоперевірки.
  4.  Питання № 9. Завдання на наступне заняття.
  5.  Друге завдання.
  6.  Виконайте таке завдання
  7.  Виконати завдання.

Щетиніна Г. В., бухгалтеру АТ «Лад», за січень 2008 р була нарахована заробітна плата в сумі 5800 руб. 20 січня Мартинової І. І. видана авансом заробітна плата за першу половину місяця 3200 руб. На утриманні у Щетиніна Г. В. знаходиться одна дитина.

Яка сума буде видана Щетиніна Г. В. в день виплати заробітної плати за січень?

Література до тем практичних занять 20-25

1. Грачова Є. Ю. Фінансове право / Є. Ю., Грачова, Е. Д. Соколова - М .: МАУП, 2001..

2. Карасьова М. В. Фінансове право. Загальна частина: Учеб. - М .: МАУП, 1999..

3. Ногіна О. А Податковий контроль: питання теорії. - СПб., 2002..

4. Податки і податкове право. Підручник / Під. ред. к. ю. н., професора А. В. Бризгаліна. М .: 2000.

5. Податки і податкове право. Підручник / Під. ред. С. Г. Пепеляева. М .: 2000.

6. Податки і податкове право. Підручник / За ред. д. ю. н. професора М. І. Химичева. М., 2000..

7. Податки і оподаткування: підручник / Под ред. С. Г. Пепеляева. -М .: МАУП. 2003.

8. Податки і оподаткування. Практикум. 2-е изд. Н. В. Миляков. - М .: Инфра-М, 2001. - 262 с.

9. Податкові спори: співвідношення цивільного та податкового права. Е. Н. Нагорна. - М .: ЮД Юстіцінформ, 2002. - 80 с.

6. Романовський М. Фінанси. Грошовий обіг. Кредит. Підручник. -

СПб .: Юрайт-Издат, 2006.

11. Фінансове право: Підручник / За ред. Е. Ю. Грачової, Г. П. Толстопятенко. - М .: Проспект, 2007.

12. Фінансове право Практикум. М. В. Карасьова, В. В. Гриценко. - М .: МАУП, 2001. - 152 с.

13. Економіка для юристів. Підручник І. П. Бойко, Ф. Ф. Рибаков. - М .: Просо-

пект, 2003. - 272 с.

Проведення контрольної роботи (тестування) за темами розділу.

Тема 11. Правове регулювання державного (муніципального) завдання 17 |  Практичне заняття 26
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати