На головну

 Напрямок діяльності класного керівника можна охарактеризувати як узгодження діяльності всіх педагогів, які працюють з класом |  Згідно якої концепції виховання можна здійснити тільки в тому випадку, якщо зростаюча особистість буде включена в різноманітні види діяльності і виявляти в них активність |  Метою формування духовно-моральної культури є |  Чи можна сказати про людину, у якого немає шкідливих звичок, що він веде здоровий спосіб життя |  Стиль педагогічного спілкування, коли педагог при позитивному ставленні до дітей воліє керувати їх діяльністю авторитарно, віддаючи перевагу прямим пед.требованію |  Напрямку виховної роботи в патріотичному вихованні |  Напрямку виховання де приділено особливу увагу в стратегії розвитку |  Фактор не відноситься до групи об'єктивних чинників виховання |  Найвищий орган самоврядування в класному колективі |  Головний принцип диспуту |

керівника

  1.  Авторитет - високо цінуються якості, якими підлеглі наділяють керівника і які визначають їх покору без переконання або загрози санкцій.
  2.  Авторитет керівника в організації
  3.  Вплив групового процесу на підхід керівника
  4.  Вплив методів керівника на груповий процес
  5.  ГЛАВА 1. НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИВЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ взаємозв'язку АВТОРИТЕТУ КЕРІВНИКА ПІДРОЗДІЛИ ПО ФСБ РОСІЇ І УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
  6.  Дається рада встановитися на певному способі життя і віддатися духовним керівникам з відсіканням своєї волі
  7.  І. Каннегіссер. авторитет керівника

1. план виховної роботи;

2. закон про освіту;

3. конспект уроку;

4. розробка заходу;

5. стандарт освіти

Педагог, що займається організацією та проведенням позаурочної класної виховної роботи

1. вихователь;

2. класний керівник;

3. учитель-предметник;

4. директор;

5. завуч-організатор

169. Що включає в себе група критеріїв факту в оцінці виховної системи школи?

1. ступінь наближеності до поставлених цілей;

2. загальний психологічний клімат школи;

3. наявність сформованого єдиного шкільного колективу;

4. рівень вихованості учнів;

5. соціальна захищеність, внутрішній комфорт

170. Що не включає в себе група критеріїв якості в оцінці виховної системи школи?

1. ступінь наближеності системи до поставлених цілей, що лежать в основі

виховної системи;

2. суспільно - психологічний клімат школи;

3. стиль взаємин між педагогами та учнями;

4. інтегрованість виховних впливів;

5. рівень вихованості учнів

Класний керівник не виконує функцію

1. аналітичну;

2. комунікативну;

3. організаторську;

4. репродуктивну;

5. координуючу

Функція класного керівника, яка включає в себе вивчення та аналіз індивідуальних особливостей учнів і колективу називається

1. комунікативна;

2. виховує;

3. методична;

4. аналітична;

5. охоронно-захисна Структуру колективу. становить |  Назва номенклатурного документа встановленого зразка, куди вносяться дані учня
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати