На головну

В якому році Казахстан підписав з Міжнародним агентством з атомної енергетики (МАГАТЕ) Угода про гарантії, яка була ратифікована Верховною Радою 1995 році.

  1.  А ТИ, Леонід, закликав почитати слова визнання від Ієрархів Світу ДЕ, на якому сайті або форумі?
  2.  Абстракція (від лат. Abstractio - відволікання) -операція відображення окремих суттєвих в будь-якому відношенні властивостей явищ.
  3.  Активізація політичного життя в Казахстані на початку ХХвека. Передумови формування казахської інтелігенції
  4.  Атомної енергетики та промисловості
  5.  Атракція - це і процес формування привабливості якоїсь людини для сприймає, і продукт цього процесу, тобто деякий якість відносини.
  6.  Базові принципи підвищення енергетики
  7.  Страва, яку подають холодним.

 * 1990

 * 1 991

 * 1 992

 * одна тисяча дев'ятсот дев'яносто три

 * +1994

179. Суспільно-політичні організації - це ...

 * + Масові об'єднання громадян, що виникають за їх ініціативою для захисту їх інтересів і надання тиску на владу;

 * Взаємопов'язані групи людей;

 * Групи тиску;

 * «Лобі»;

 * Еліта.

180. Який принцип демократії є її ядром:

 * + Принцип суверенітету народу;

 * Принцип «більшості»;

 * Принцип «представництва»;

 * Принцип свободи;

 * Принцип права.

181. У чому суть марксистської теорій виникнення держави?

 * + Виникло в результаті поділу суспільства на класи;

 * Це природний процес;

 * Представники даної теорій заперечують державу;

 * В результаті громадських договорів;

 * В результаті захоплення чужих територій;

182. Яка глобальна проблема сучасності хвилює Казахстанська суспільство в першу чергу?

 * Подолання культурної відсталості;

 * Пошук шляхів вирішення енергетичної кризи;

 * + Запобігання екологічній катастрофі

 * Продовольча проблема,

 * Проблема голоду і недоїдання.

183. На основі якого підходу може бути дана більш реалістична інтерпретація природи політики?

 * Теологічна парадигма

 * Країни парадигма

 * Біологічна парадигма

 * Соціальна парадигма

 * + Раціонально-критична парадигма

184. Сутність політики?

 * Цілеспрямована діяльність

 * Мистецтво можливого

 * «Брудна справа»

 * Ставлення до суспільства влади

 * + Загальне організаційне початок суспільства

185. Сутність гуманізму в політиці?

 * Не розділяти людей за національною ознакою

 * Задовольняти потреби і вільний розвиток особистості

 * Заперечення жорстких форм протиборства

 * Засудження маніпулювання свідомістю людей

 * + Демократична політична система, що базується на принципах свободи і рівноправності всіх громадян.

186. Профспілки - це:

 * + Неполітичні масові організації робочого класу і службовців, метою яких є захист їх економічних інтересів

 * Створення найбільш сприятливих умов для творчої діяльності своїх членів

 * Спільність професійних груп

 * Організації, які мають своє місце в структурі політичної системи суспільства

 * Групи інтересів

187. Науковість політики?

 * Політика ірраціональна завжди

 * Неможливо подолати суперечності між теорією і практикою

 * Наука повинна поступатися політиці

 * Ні тотожності між політикою і наукою

 * + Політичні концепції засновані на досягненнях людства

188. Основний принцип розробки науково обґрунтованого судження про можливий варіант розвитку політичних подій?

 * Узгодженість

 * Безперервність

 * Достовірність

 * Оптимальність

 * + Системність

189. антиядерні суспільно-політичним рухом Республіки Казахстан є:

 * Екологічний рух «Табігат»

 * + Рух «Невада-Семипалатинськ»

 * Рух «Арал-Азія-Казахстан»

 * ГДК «Азат»

 * Желтоксан

  У січні якого року Казахстан був прийнятий в ОБСЄ і в країні було створено і фунуціонірует представництво організації. |  Перспективна мета соціальної держави -

 Формування казахської національної інтелігенції під час Россіской імперії |  Цей тип лідерства дозволяє членам групи брати участь у встановленні цілей і управлінні її діяльністю. |  Найбільш характерна риса неолібералізму - |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати