На головну

 Питання № 3 |  IV. Спосіб списання вартості пропорційно обсягу продукції (робіт, послуг). |  Питання № 4. |  Класифікація оборотних коштів (капіталу). |  Б) Коефіцієнт оборотності оборотних коштів (в кількості оборотів). |  Величина вивільнених або додатково залучених оборотних коштів |  Питання 1. |  інвестиційна програма |  Питання № 2. |  Питання № 3. |

I. Загальна (абсолютна) економічна ефективність КВ.

  1.  I. Загальна характеристика та класифікація вуглеводів
  2.  I. Загальна характеристика роботи
  3.  II.1 Загальна оцінка
  4.  III. ЗАГАЛЬНА ІЛЮСТРАЦІЯ: бавовняну кризу 1861-1865 ГОДОВПРЕДШЕСТВУЮЩІЙ ПЕРІОД 1845-1860 РОКІВ
  5.  III. Загальна характеристика нуклеїнових кислот
  6.  IV. "Економічна теорія".

Ефективність окремих галузей і підприємств характеризується відношенням прибутку до величини КВ.

Цей показник називається коефіцієнт ефективності КВ або рентабельність КВ:

П (ВД - ВО)

Екв = ----- = ---------------

КВ КВ

де П - сума прибутку

КВ - V капітальних вкладень.

Важливим показником ефективності КВ є термін їх окупності.Цей показник дозволяє визначити час, протягом якого КВ будуть відшкодовані за рахунок економічного ефекту

КВ КВ 1

Т = ---------- = ------------ = --------

П (ВД - ВО) Екв

висновок: КВ будуть ефективними якщо:

Екв> нормативу екв (= 0,25) для

Т <нормативу Т = (4 роки) торгівлі

II. Порівняльна економічна ефективність КВ розглядається при зіставленні кількох варіантів проектів. Якщо один з порівнюваних варіантів характеризується меншим розміром КВ і одночасно має більш низькі витрати при інших рівних умовах, то він є економічно більш вигідним.

Порівняльна економічна ефективність КВ характеризується трьома показниками:

1) коефіцієнт порівняльної ефективності КВ:

В1 - И2

Кеф.ср. = ------------------

КВ2 - КВ1

де: И1, И2 -витрати виробництва та обігу по порівнюваним варіантів;

КВ2, КВ1- Обсяг КВ по порівнюваним варіантів.

2) Порівняльний термін окупності КВ:

КВ2 - КВ1 1

ТСР. = -------------- = ------------

В1 - И2 Кеф.ср.

Для вибору і обгрунтування оптимального варіанту слід провести розрахунки і порівняти отримані дані з нормативними.

висновок: КВ будуть ефективними якщо:

КЕФ. пор. > Нормативу Екв (0,25)

ТСР <нормативу Т (4 роки) Питання № 4. |  Наведені витрати (ПЗ)
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати