На головну

 Цілі і завдання навчання дисципліни. |  Методичні вказівки для учнів з освоєння дисципліни |  Заочна форма навчання |  Розділ I.. Соціальна педагогіка як галузь знання про суспільне виховання |  Тема 1. Школа як відкрита соціально-педагогічна виховна система. |  Електронні ресурси віддаленого доступу |  Тема 3. Розвиток системи соціально-педагогічної допомоги сім'ї та дитинства. |  Опис занять семінарського типу |  Розділ 1. |  Критерії оцінки результатів виконання самостійної роботи |

РОЗДІЛ. 3 Матеріали самостійної роботи студентів

  1.  I Розрахунок витрат для визначення повної собівартості вироби (роботи, послуги), визначення рентабельності його виробництва
  2.  I. Загальна характеристика роботи
  3.  I. Вказівки до самостійної роботи з навчальними посібниками
  4.  II. Вихідні дані і порядок виконання курсової роботи
  5.  II. Загальні вимоги ДО ВИКОНАННЯ РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНОЇ РОБОТИ
  6.  II. Практичні завдання для контрольної роботи
  7.  II. Вимоги охорони праці перед початком роботи

1. Самостійна підготовка студентів передбачає:

-на семінарських заняттях повідомлення із зазначеної теми на основі самостійної роботи студентів зі спеціальною літературою, пропонованої викладачем;

-рішення практичних ситуацій в діяльності соціально-педагогічних служб освітньо-виховних установ з використанням різних моделей і технологій педагогічної діяльності з учнями, заняття проводяться по групах з використанням варіативних завдань по позначених тем;

-по окремих тем в першому і другому модулях курсу проводяться письмові бліц-опитування (тематичні колоквіуми) з актуальних питань соціального виховання і розвитку.

2. Самостійна робота з дисципліни є єдиним видом роботи, яка може складатися з декількох завдань. Розробка матеріалів для самостійної роботи студентів повинна грунтуватися на вимогах Положення про атестацію навчальної роботи студентів інституту (http://www.psysocwork.ru/524/).

3. При розподілі завдань самостійної роботи необхідно враховувати наступне:

- Результати атестації самостійної роботи з дисципліни повинні бути оформлені викладачем в Відомість БРС на останньому занятті з дисципліни (для очної та очно-заочної форми навчання).

-Студенти Заочної форми навчання складають самостійну роботу не пізніше, ніж за три тижні до дати проміжної атестації з дисципліни, при цьому результати атестації повинні бути оголошені студентам не пізніше, ніж за один тиждень до дати проміжної атестації з дисципліни.

-З Урахуванням вищевикладених термінів викладач визначає терміни здачі самостійних робіт студентами в навчальний підрозділ (деканат). Терміни здачі роботи в навчальний підрозділ викладач оголошується на першому занятті з дисципліни (деканат). Пропонована анкета по вивченню навчальної мотивації школяра (можна створити свою) |  Методичні рекомендації щодо виконання самостійної роботи
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати