На головну

 Цілі і завдання навчання дисципліни. |  Методичні вказівки для учнів з освоєння дисципліни |  Заочна форма навчання |  Розділ I.. Соціальна педагогіка як галузь знання про суспільне виховання |  Тема 1. Школа як відкрита соціально-педагогічна виховна система. |  Електронні ресурси віддаленого доступу |  Пропонована анкета по вивченню навчальної мотивації школяра (можна створити свою) |  РОЗДІЛ. 3 Матеріали самостійної роботи студентів |  Методичні рекомендації щодо виконання самостійної роботи |  Критерії оцінки результатів виконання самостійної роботи |

Опис занять семінарського типу

  1.  I. ПРАВОПИС ПОХІДНИХ приводом
  2.  III.1.1 Загальний опис банківської системи
  3.  А 16. ПРАВОПИС закінчення дієслів І суфікс ДІЄСЛІВ, причетний, дієслово.
  4.  А) психологічна структура Б) опис функцій
  5.  А16 (А14) Правопис префіксів
  6.  Алгоритм 4.1. Опис ієрархічної структури робіт проекту
  7.  Алгоритм 4.15. Внесення змін до опису завдань з нанесення плиткових

Семінарське заняття №1 по темі 2: Філософія, соціально-педагогічні механізми і фактори соціалізації особистості в сучасній науці про людину.

Тема: «Соціальна педагогіка і її місце в теорії соціального виховання»

мета: формування уявлень про соціально-педагогічних механізмах соціального виховання.

Понятійний апарат: Соціальна педагогіка, принципи соціальної педагогіки, соціальне виховання, соціалізація лічнрості.

Питання для обговорення:

1. Розвиток соціально-педагогічних концепцій в історії вітчизняної і зарубіжної теорії виховання.

2. Причини деформації виховання в період стагнації суспільства та їх наслідки для соціального становлення людини.

3. Основні напрями оновлення громадського виховання підростаючого покоління. Поняття «соціальне виховання і розвиток» як педагогічний процес.

Основна література:

1. Андрєєва І. Н. Антологія з теорії та історії соціальної педагогіки. - М, 2000.

2. Вітчизняна соціальна педагогіка / під ред. Мардахаева Н. - му, 2003.

3. Платонова Н. М. Основи соціальної педагогіки. - СПб., 1997.

4. Російська педагогічна енциклопедія. У 2 тт. - М., Т. 1, «А-М», 1993, Т. 2, «М-Я», 1999.

5. Соціальна педагогіка / Под. ред. М. А. Галагузова. - М., 2000..

Додаткова література:

1. Василькова Ю. В. Методика й досвід роботи соціального педагога. -, 2002.

2. Виривдін В. А., Клемантович І. П. Управління соціального захисту дитинства: навчальний посібник / В. А. Виривдін, І. П. Клемантовіч.-М., 2005.

3. Овчарова Р. В. Довідкова книга соціального педагога. - М, 2001..

4. Оліфіренко Л. Соціально-педагогічна підтримка дітей групи ризику: навчальний посібник / Л. Я.оліфіренко, Т. І. Шульга, І. Ф. Дементьєва - М, Изд.центр «Академія», 2002.-256 с.

5Шакурова М. В. Методика і технологія роботи соціального педагога. -, 2002.

Семінарське заняття №2по темі 3..Сім'я як соціальний інститут і суб'єкт виховання в суспільстві.

Тема: «Сім'я і її місце в соціальному становленні особистості».

мета: формування уявлень про сім'ю як інституті соціального виховання і становлення.

Понятійний апарат: сім'я, соціальне середовище, соціальне становлення, функції сім'ї, сімейне виховання.

Питання для обговорення:

1. Соціальна функція сім'ї в сімейному вихованні людини.

2. Материнство і батьківство як психосоціальні феномени і їх вплив на розвиток людини в сім'ї.

3. Державна політика щодо поліпшення соціального становища дітей в сім'ї.

Основна література:

1. Профілактика соціального насильства в сім'ї та допомога дітям з сімей групи ріска.-М., 2001..

2. Лифинцева Я. Л. Основи корекційної педагогіки. -, 2002.

3. Ліхтарніков А. Л. Безпорадність підлітків і психологічне консультування. В кн .: Наш проблемний підліток: зрозуміти і домовитися / Под ред. Л. Регуш - СПб, РГПУ, 2001.

4. Комплексна програма з профілактики соціального сирітства, реабілітації та корекції соціальних сиріт і дітей, які постраждали від сімейного насильства. - СПб 2009.

5. Сімейне виховання: Хрестоматія / сост. Лебедєв П. А. - М., 2001.

Додаткова література:

1. Василькова Ю. В. Методика й досвід роботи соціального педагога. -, 2002.

2. Виривдін В. А., Клемантович І. П. Управління соціального захисту дитинства: навчальний посібник / В. А. Виривдін, І. П. Клемантовіч.-М., 2005.

3. Овчарова Р. В. Довідкова книга соціального педагога. - М, 2001..

4. Оліфіренко Л. Соціально-педагогічна підтримка дітей групи ризику: навчальний посібник / Л. Я.оліфіренко, Т. І. Шульга, І. Ф. Дементьєва - М, Изд.центр «Академія», 2002.-256 с.

5Шакурова М. В. Методика і технологія роботи соціального педагога. -, 2002.

Семінарське заняття №3 до розділу 2 по теміШкола як відкрита соціально-педагогічна виховна система.

Тема:«Соціально-педагогічна діяльність в школі: форми, методи і технології супроводу проблемних дітей».

мета: формування уявлень про основні напрямки соціально-педагогічного супроводу в школі проблемних дітей.

понятійний апарат: Школа як соціальний інститут, соціально-педагогічна діяльність, діти групи ризику, методи супроводу, функції соціального педагога.

Питання для обговорення:

1. Зміст діяльності та основні функції соціального педагога з педагогічними запущеними дітьми в освітній установі.

2. Основні підходи в створенні індивідуальної програми соціально-педагогічного супроводу.

3. Взаємодія соціального педагога з сім'єю: проблеми, форми і основні напрямки.

Основна література

1. Василькова Ю. В. Методика й досвід роботи соціального педагога. -, 2002.

2. Овчарова Р. В. Довідкова книга соціального педагога. - М, 2001..

3. Оліфіренко Л. Соціально-педагогічна підтримка дітей групи ризику. - М, 2002.

4. Нагавкіна Л. С., Крокінскій О. К., Косабуцкая С. А. Соціальний педагог: введення в посаду: Зб. матеріалів. - СПб., 2000.

Додаткова література:

1. Василькова Ю. В. Методика й досвід роботи соціального педагога. -, 2002.

2. Виривдін В. А., Клемантович І. П. Управління соціального захисту дитинства: навчальний посібник / В. А. Виривдін, І. П. Клемантовіч.-М., 2005.

3. Овчарова Р. В. Довідкова книга соціального педагога. - М, 2001..

4. Оліфіренко Л. Соціально-педагогічна підтримка дітей групи ризику: навчальний посібник / Л. Я.оліфіренко, Т. І. Шульга, І. Ф. Дементьєва - М, Изд.центр «Академія», 2002.-256 с.

5Шакурова М. В. Методика і технологія роботи соціального педагога. -, 2002 Тема 3. Розвиток системи соціально-педагогічної допомоги сім'ї та дитинства. |  Розділ 1.
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати