На головну

 Поняття позикового капіталу |  Політика формування позикового капіталу |  Політика залучення позикових коштів |  попередньому періоді |  Формування ефективних умов залучення кредитів |  Завдання 1 |  завдання 3 |  завдання 5 |  завдання 6 |

Визначення граничного обсягу залучення позикових коштів

  1.  B) засіб платежу
  2.  B. Повільно діючі протіворевматоідние кошти
  3.  CASE-засоби проектування ІС
  4.  CASE-засобу. BPwin, ERwin
  5.  D. Засоби масової інформації
  6.  E. підрахунку суми балів, визначення індексу ПМА за формулою.
  7.  F. Новий максимум цін супроводжується збільшенням обсягу, аналогічно точці А. Продовжуйте утримувати позицію на підвищення.

Максимальний обсяг цього залучення диктується двома основними умовами:

а) граничним ефектом фінансового левериджу. Так як обсяг власних фінансових ресурсів формується на попередньому етапі, загальна сума власного капіталу може бути визначена заздалегідь. Стосовно неї розраховується коефіцієнт фінансового левериджу (коефіцієнт фінансування), при якому його ефект буде максимальним. З урахуванням суми власного капіталу в майбутньому періоді і розрахованого коефіцієнта фінансового левериджу обчислюється граничний обсяг позикових коштів, що забезпечує ефективне використання власного капіталу;

б) забезпеченням достатньої фінансової стійкості підприємства. Вона повинна оцінюватися не тільки з позиції самого підприємства, а й з позиції можливих його кредиторів, що забезпечить згодом зниження вартості залучення позикових коштів.

З урахуванням цих вимог підприємство встановлює ліміт використання позикових коштів у своїй господарській діяльності.

Оцінка вартості залучення позикового капіталу з різних джерел проводитися в розрізі різних форм позикового, яка притягається підприємством із зовнішніх і внутрішніх джерел. Результати такої оцінки є основою розробки управлінських рішень щодо вибору альтернативних джерел залучення позикових засобів, що забезпечують задоволення потреб підприємства в позиковому капіталі. періоді |  На коротко- і довгостроковій основі
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати