Головна

 Загальна схема розгляду уроку |  Завдання вчителя при психологічному аналізі уроку |  Загальна характеристика взаємодії Взаємодія як категорія |  характеристика взаємодії |  Взаємодія в освітній системі |  Взаємодія суб'єктів освітнього процесу Освітній процес як взаємодія |  Психологічний контакт у взаємодії |  Загальна характеристика навчального співробітництва Співробітництво як сучасна тенденція |  Основні лінії співробітництва |  Загальна характеристика впливу співробітництва на діяльність |

Прийоми навчального співробітництва

  1.  I. Розподіл навчального часу за темами та видами
  2.  I. Синтезуючи наведені визначення, встановіть сутність навчального процесу.
  3.  Аварійно-рятувальне обладнання, прийоми і способи роботи з ним
  4.  Асоціація регіонального співробітництва країн Південної Азії (СААРК). Ядерне суперництво між Індією і Пакистаном.
  5.  У період проміжної атестації осіннього семестру 2014/2015 навчального року
  6.  В процесі співпраці
  7.  Взаємовідносини РФ з ЄС, програма довгострокового співробітництва і підсумки її виконання

Навчальне співробітництво організовується за допомогою різних способів, прийомів, які одночасно регламентують діяльність учасників. Найбільш поширеним способом навчального співробітництва при вирішенні навчальних завдань є дискусія, обговорення, проблемне питання. Фіксується також залежність прийомів від форми співпраці: підсумкової та поточної. При підсумковій рішення задачі, призначеної для спільної роботи, може бути індивідуальним, а його контроль і оцінка - проводити разом, в процесі обговорення підсумкового результату. У поточному співпраці рішення задачі на всіх етапах ведеться спільно всіма учасниками.

Теоретичний аналіз проблеми вирішення завдань у спільній Діяльності показує, що не всяка завдання адекватна співпраці: активний діалог і спільне рішення виникають в тому випадку, коли потрібно логічне міркування, взаємний аналіз і взаємна оцінка різних точок зору. Відповідно завдання, адекватна навчальному співробітництву, повинна об'єктивно припускати існування більш ніж однієї точки зору на зміст і спосіб її вирішення. Проблемні навчальні завдання найбільш адекватні співпраці. Такі завдання за критерієм домінування пізнавального процесу при їх вирішенні є мисленнєво-мнемическими. Вони вимагають певного рівня володіння теоретичними знаннями та вміння застосовувати їх в конкретних ситуаціях.

Спільне рішення задач в умовах навчального співробітництва передбачає обговорення учасниками підзадач предметно-пізнавального, предметно-комунікативного і предметно-рефлексивного планів (Є. М. Ємельянов, Є. Д. Маргуліс). Перші безпосередньо пов'язані з пошуком вирішення запропонованої групі завдання, другі - з організацією спілкування і спільної діяльності, треті - з формуванням у свідомості кожного учасника спільної діяльності адекватного уявлення про те, як його партнери розуміють предмет і умови завдання. Рішення завдання, як відомо, проходить три послідовні етапи: знайомство з умовами, рішення і контроль. При спільному вирішенні задачі в умовах навчального співробітництва всі етапи мають певну специфіку в порівнянні з індивідуальним рішенням, однак особливої ??важливості набуває своєчасний і ефективний контроль індивідуальних версій. Відсутність або низька ефективність його можуть зробити роботу групи непродуктивною або навіть марною (Е. Д. Маргуліс).

Чимале значення для ефективності навчального співробітництва має характер його організації, зокрема зовнішня регламентація діяльності учасників (через розподіл ролей або завдання способів спільної роботи). При етоь | призначення ведучого, покликаного регулювати хід обговорення | в тріаді, може стати фактором самоорганізації спільного ра 1 боти учасників навчального співробітництва (В. Янтос). Говорячи j про способи співпраці, важливо відзначити, що істотне значення має не тільки сама форма співпраці, але і, як показало дослідження Т. К. Цвєткової, спосіб організації спільного рішення задачі. На матеріалі аналізу рішення вербальних завдань тріадами студентів було показано, що попередньо відпрацьована програма спільного рішення вір бальної завдання як спосіб організації співробітництва підвищує продуктивність спільної роботи. При цьому програм задає і способи предметних перетворень (Т. К. Цвєткова

Результати проведених теоретико-експериментальних робіт з дослідження внутрішньогрупового навчального взаємодії учнів підготували постановку питання про можливість реалізації навчального співробітництва вчителя і навчальної групи, яка виступає як сукупний, колективний суб'єкт. Вирішення цього питання глибоко і системно представлено В. П. Панюшкіна в трактуванні фазности цього процесу. Вплив співпраці на навчальну діяльність |  фази співробітництва
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати