На головну

 Програма навчання самостійній роботі |  Форми педагогічної діяльності |  Характеристики педагогічної діяльності |  Мотивація педагогічної діяльності Загальна характеристика педагогічної мотивації |  Мотивація і центрация |  Характеристика основних функцій |  Педагогічні вміння Загальна характеристика педагогічних умінь |  Визначення стилю діяльності |  Індивідуальний стиль діяльності |  Види стилів педагогічної діяльності |

Загальна характеристика психологічного аналізу уроку

  1.  I. Загальна (абсолютна) економічна ефективність КВ.
  2.  I. Загальна характеристика та класифікація вуглеводів
  3.  I. Загальна характеристика роботи
  4.  II.1 Загальна оцінка
  5.  III. ЗАГАЛЬНА ІЛЮСТРАЦІЯ: бавовняну кризу 1861-1865 ГОДОВПРЕДШЕСТВУЮЩІЙ ПЕРІОД 1845-1860 РОКІВ
  6.  III. Загальна характеристика нуклеїнових кислот
  7.  III. Характеристика підготовки за фахом

Педагогічна діяльність, як відомо, може здійснюватися в різних формах, серед яких особливе місце займає урок (заняття) - основна організаційна одиниця процесу навчання, де проходить спільна діяльність вчителя та учнів. Аналіз уроку є одним з важливих способів усвідомлення, об'єктивації цієї діяльності її учасниками, і перш за все вчителем. Аналізу уроку присвячено досить багато власне психологічних, педагогічних і методичних робіт (Т. Ю. Андрющенко, Н. Ф. Добринін, СВ. Іванов, Є. С. Іллінська, І. В. Карпов, Ю. Л. Львова, Л. Т . Охітіна, Е. І. пасів та ін.). Дослідники підкреслюють многооб'ектность аналізу уроку, важливість врахування вчителем (викладачем) всіх сторін педагогічної взаємодії, особливостей його суб'єктів і їх діяльності.

Розглянемо урок з позиції вчителя (викладача), з позиції того, що дає психологічний аналіз уроку йому самому, як впливає проведення такого аналізу на підвищення ефективності викладацької діяльності, як при цьому виявляються проективні і рефлексивні вміння вчителя, викладача. Вихідним є положення, що аналіз будь-якого уроку являє собою комплексний розгляд, в якому психологічний, педагогічний, методичний і предметний аспекти тісно пов'язані один з одним. Виділення одного з цих аспектів, наприклад психологічного, носить умовний характер і необхідно тільки в аналітичному (теоретичному) плані.

Аналіз уроку, сприяючи поліпшенню викладання в цілому, має велике значення перш за все для самопізнання, саморозвитку вчителя, який проводив заняття, урок. У процесі і результаті такого аналізу вчитель отримує можливість подивитися на свій урок як би з боку і переосмислити, оцінити

його в цілому і кожен його компонент окремо. Психологічний аналіз уроку дозволяє вчителю застосувати свої теоретичні знання для осмислення способів, прийомів роботи, які він використовує в навчанні, у взаємодії з класом. Осмислення себе як суб'єкта педагогічної діяльності, своєї поведінки, своїх сильних і слабких сторін є прояв і результат предметно-особистісної рефлексії та проектно-рефлексивних здібностей учителя.

Предмет психологічного аналізу уроку багатогранний: це психологічні особливості вчителя (його особистості, його діяльності на даному конкретному уроці), закономірності процесу навчання; психологічні особливості та закономірності особистості учня, всього класу (діяльності з засвоєнню певних знань, формування умінь і навичок). Це і психологічні особливості, закономірності спілкування вчителя і учнів, обумовленого специфікою навчального предмета, тобто того матеріалу, який передається вчителем і засвоюється учням, і багато іншого (Н. Ф. Добринін) [70]. Психологічний аналіз уроку формує у вчителя аналітичні здібності, проектні вміння, розвиває пізнавальний інтерес, визначає необхідність самостійного вивчення психологічних проблем навчання і виховання. Уміння проводити психологічне спостереження за складними педагогічними явищами, аналізувати їх, робити правильні, психологічно обгрунтовані висновки служить для вчителя надійним засобом вдосконалення його професійно-педагогічної майстерності. Стилі педагогічної діяльності в залежності від її характеру |  Форма психологічного аналізу уроку
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати