На головну

 ПО СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ |  Етапи педагогічної практики |  Науково-методичне керівництво практикою |  Обов'язки керівника, відповідального за практику |  установа |  Обов'язки вчителя (фахівця АФК) базового освітнього закладу |  Підготовка до уроку АФВ в спеціальних (корекційних) закладах |  додаток 4 |  Зразкові форми роботи з батьками, які виховують дітей з відхиленнями в стані здоров'я |  Можливі теми бесід і консультацій з батьками та членами родини дітей з відхиленнями в стані здоров'я |

Корекційних) закладах

  1.  БО В ЛІКУВАЛЬНИХ УСТАНОВАХ
  2.  У лікувально-профілактичних установах
  3.  В МЕДИЧНИХ УСТАНОВАХ
  4.  В УСТАНОВАХ СТОМАТОЛОГІЧНОГО ПРОФІЛЮ
  5.  ГІГІЄНІЧНІ ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ЗАКЛАДАХ
  6.  Дезінфекційний режим в лікувально-профілактичних установах.
  7.  Захист прав дитини в соціально-педагогічної діяльності в установах освіти.

При оцінці успішності проходження практики враховуються:

> Здатність застосування студентами на практиці отриманих теоретичних знань;

> Ступінь самостійності і активності студента в процесі організації і проведення АФВ в спеціальних (корекційних) установах;

> Здатність здійснювати корекцію психоемоційного стану займаються засобами АФК;

> Рівень професійних знань і умінь студента: володіння спеціальної, професійною термінологією, володіння практичними навичками навчання вихованців руховим діям, вміння вибирати організаційні форми АФВ, адекватні засоби АФК, в тому числі і, кошти педагогічного впливу;

> Ступінь оволодіння студентом знаннями, вміннями, передбаченими програмою практики;

> Здатність здійснювати науково-дослідницьку роботу, узагальнювати, аналізувати та інтерпретувати наукові та експериментальні дані з проблем АФВ;

> Здатність здійснювати педагогічну діяльність (всі форми АФВ) з дітьми різного віку, з різним ступенем порушень, з множинними порушеннями;

> Здатність здійснювати педагогічний контроль, тестування фізичної підготовленості дітей і психолого-педагогічні спостереження в процесі адаптивного фізичного виховання в дошкільних та шкільних спеціальних (корекційних) установах;

> Ступінь участі в різних фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходах, що проводяться в навчальному закладі;

> Рівень професійної культури: стиль спілкування з колегами, дітьми і батьками, дисциплінованість;

> Ступінь участі в наданні кваліфікованої допомоги батькам у фізичному вихованні дітей;

> Ступінь активності і методична зрілість при аналізі своєї педагогічної діяльності та роботи своїх колег;

> Повнота і акуратність в оформленні документації.

Оцінка за проходження практики за спеціалізацією в спеціальному (коррекционном) установі:

оцінка "Відмінно" ставиться при виконанні всіх перерахованих пунктів (1-13) і оцінкою "відмінно" за проведення залікового уроку, при правильному і своєчасному наданні повного комплекту документації з педагогічної практики.

оцінка "добре" ставиться при виконанні всіх пунктів (1-13), але з незначними помилками і зауваженнями в ході їх виконання, проведення залікового уроку, в оформленні документації з педагогічної практики.

оцінка "Задовільно" ставиться при виконанні всіх пунктів, але із значними помилками і зауваженнями в ході їх виконання, проведення залікового уроку, в оформленні документації з педагогічної практики. При невиконанні пунктів 8, 9, 11, 12, 13.

оцінка "Незадовільно" ставиться в разі, якщо студент пропустив більше 5 днів практики, не виконав вимоги, що пред'являються практиканту, що не провів заліковий урок або отримав оцінку "незадовільно", не надав звітну документацію з педагогічної практики.

У разі якщо студент відсторонений від практики або його робота визнана незадовільною, рішенням кафедри призначається повторне проходження практики з додатковою оплатою, передбаченої вузом, за рахунок студента-практиканта.


ДОДАТКИ

Додаток 1 Ключові знання і вміння студентів |  Звіт про педагогічну практику у спеціалізації
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати