Головна

 перших університетів |  Формування розумових, фізичних, естетичних якостей людини |  Процес забезпечення системи освіти інформаційними засобами і технологіями навчання |  вищого професійного |  загальної освіти |  авторитарна |  корекційної |  вихователем |  Взаємодія сім'ї і школи |  соціалізації |

наступності

  1.  Відкрите проходження і підпорядкування порядку наступності;
  2.  Розвиток німецької психології в спадкоємності ідеї психічної активності (Х. Вольф, Е. Кант, І. Гербарт).

## Theme 17

## Score 1

## Type 1

## Time 0:00:00

Застосування в процесі навчання різноманітних прикладів, ілюстрацій, демонстрацій, лабораторно-практичних робіт дозволяє реалізувати принцип ...

+

наочності

-

доступності

-

наступності

-

систематичності

## Theme 17

## Score 1

## Type 1

## Time 0:00:00

Облік вікових особливостей учнів при виборі змісту і методів навчання є прикладом реалізації принципу ___ навчання.

-

наочності

+

доступності

-

систематичності

-

наступності

## Theme 17

## Score 1

## Type 1

## Time 0:00:00

Процес навчального планування заснований на застосуванні принципів ___ навчання.

-

Наочності і естетизації

+

Наступності, послідовності, систематичності

-

Науковості та доступності

-

Єдиноначальності і колегіальності

## Theme 17

## Score 1

## Type 1

## Time 0:00:00

Принципи навчання виводяться з ___ навчання.

-

форм

-

Прийомів і методів

-

змісту

+

закономірностей

## Theme 18

## Score 1

## Type 1

## Time 0:00:00

Сила подразника, що викликає ледь помітне відчуття, називається ___ порогом.

-

диференціальним

+

нижнім абсолютним

-

різницевим

-

верхнім абсолютним

## Theme 18

## Score 1

## Type 1

## Time 0:00:00

Здатність до відчуттів є ...

-

Тільки у людини

+

У всіх живих істот, що володіють нервовою системою

-

У всіх живих істот

-

У живих істот, що володіють центральною нервовою системою

## Theme 18

## Score 1

## Type 1

## Time 0:00:00 засобами |  Прісбособітельное зміна чутливості органу чуття до діючого подразника називається ...
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати