Головна

 соціальне явище |  перших університетів |  Формування розумових, фізичних, естетичних якостей людини |  Процес забезпечення системи освіти інформаційними засобами і технологіями навчання |  вищого професійного |  загальної освіти |  авторитарна |  корекційної |  вихователем |  Взаємодія сім'ї і школи |

засобами

  1.  WEB-технологія. Види додатків на Java. Створення динамічно формованого інтерфейсу користувача засобами Java на рівні аплетів.
  2.  WEB-технологія. Технологія WebSnap. Перетворення записів бази даних в HTML-код засобами Delphi.
  3.  Аналіз забезпеченості с.-г. підприємств основними засобами
  4.  Аудит операцій з основними засобами
  5.  Аудит операцій з основними засобами
  6.  Аудит обліку операцій з грошовими коштами
  7.  Аудит обліку операцій з основними засобами та нематеріальними активами

## Theme 17

## Score 1

## Type 1

## Time 0:00:00

Нормативні вимоги до організації і здійснення освітнього процесу називаються ___ навчання.

-

методами

-

засобами

-

принципами

+

закономірностями

## Theme 17

## Score 1

## Type 1

## Time 0:00:00

Міра збігу реально досягнутих результатів з цілями, передбаченими освітньою програмою, визначає ___ навчання.

-

доступність

-

цілісність

+

ефективність

-

системність

## Theme 17

## Score 1

## Type 1

## Time 0:00:00

Дидактичний принцип, який передбачає відповідність завдань, змісту, методів і форм навчання можливостям учнів, називається принципом ...

-

цілісності

-

диференціації

-

системності

+

доступності

## Theme 17

## Score 1

## Type 1

## Time 0:00:00

Автором теорії оптимізації навчання є ...

+

Ю. К. Бабанський

-

Л. С. Виготський

-

І. Я. Лернер

-

В. В. Краєвський

## Theme 17

## Score 1

## Type 1

## Time 0:00:00

Приведення змісту освіти у відповідність з рівнем розвитку науки і техніки становить сутність принципу ...

-

доступності

-

наступності

+

науковості

-

З'єднання навчання та виховання з працею

## Theme 17

## Score 1

## Type 1

## Time 0:00:00

Логічний взаємозв'язок усіх етапів навчання становить сутність принципу ...

-

науковості

-

доступності

-

наочності

+ соціалізації |  наступності
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати