На головну

 цілісність освіти |  соціальне явище |  перших університетів |  Формування розумових, фізичних, естетичних якостей людини |  Процес забезпечення системи освіти інформаційними засобами і технологіями навчання |  вищого професійного |  загальної освіти |  авторитарна |  корекційної |  вихователем |

соціалізації

  1.  АГЕНТИ І ІНСТИТУТИ соціалізації
  2.  Агенти, стадії і механізми політичної соціалізації
  3.  В ПРОЦЕСІ соціалізації.
  4.  Можливості і межі політичної соціалізації
  5.  Питання 2. Фактори розвитку та соціалізації
  6.  Питання 39. Виховання як істотна частина процесу соціалізації особистості. Основні чинники соціалізації
  7.  Питання 40. Роль сім'ї в процесі соціалізації особистості школяра

-

освіти

## Theme 16

## Score 1

## Type 1

## Time 0:00:00

Виховання відноситься до ________ факторів розвитку особистості.

-

Соціальним і біологічним

+

соціальним

-

біологічним

-

стихійним

## Theme 16

## Score 1

## Type 1

## Time 0:00:00

В авторитарних педагогічних системах дитина розглядається як ______ педагогічної діяльності.

-

Головна цінність

+

об'єкт

-

мета

-

суб'єкт

## Theme 16

## Score 1

## Type 1

## Time 0:00:00

Процес становлення людини під впливом зовнішніх і внутрішніх, керованих і некерованих, соціальних і природних факторів називається ...

-

вихованням

+

розвитком

-

навчанням

-

освітою

## Theme 17

## Score 1

## Type 1

## Time 0:00:00

Осмислення мети і завдань навчання, глибоке розуміння матеріалу і вміння застосувати його на практиці становить зміст принципу ___________ навчання.

-

доступності

-

наочності

+

свідомості

-

послідовності

## Theme 17

## Score 1

## Type 1

## Time 0:00:00

Опора на реальні уявлення учнів становить зміст принципу ___________ навчання.

-

послідовності

-

свідомості

-

міцності

+

наочності

## Theme 17

## Score 1

## Type 1

## Time 0:00:00

Використання наочності є ...

+

принципом навчання

-

формою навчання

-

прийомом виховання

-

Методом формування пізнання

## Theme 17

## Score 1

## Type 1

## Time 0:00:00

Наочність, науковість, систематичність і доступність є __________ навчання.

-

формами

+

принципами

-

методами

- Взаємодія сім'ї і школи |  засобами
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати