На головну

 установкою |  увагою |  післядовільною |  мимовільне увагу |  Відсутність зосередженості на роботі через сильних емоційних переживань |  копіювання відображуваного |  Відображенні окремих властивостей предметів і явищ матеріального світу |  розподілом |  динамічні тенденції |  флегматика |

предметність

  1.  Багатство як предметність багатих
  2.  Потреби як предметність мислення і волі

-

цілісність

-

Апперцепція

## Theme 3

## Score 1

## Type 1

## Time 0:00:00

Процес формування образу предмета, явища, безпосередньо впливає на аналізатор, називається ...

-

відчуттям

-

подразливістю

+

сприйняттям

-

свідомістю

## Theme 3

## Score 1

## Type 1

## Time 0:00:00

Властивість сприйняття, в якому відображаються стимули розрізняються як належать до окремих підмножини, називають ...

-

предметністю

-

апперцепцією

-

Константною

+

категоріальний

## Theme 3

## Score 1

## Type 1

## Time 0:00:00

До властивостей сприйняття відносяться ...

+

цілісність

-

причинність

-

синестезія

-

конкретність

## Theme 3

## Score 1

## Type 1

## Time 0:00:00

Залежність сприйняття від загального змісту нашої психічної життя називається ...

+

апперцепцією

-

свідомістю

-

вибірковістю

-

ілюзією сприйняття

## Theme 3

## Score 1

## Type 1

## Time 0:00:00

Синонімом терміна «сприйняття» є ...

-

Сязаніе

-

спостережливість

-

Апперцепція

+

перцепція

## Theme 3

## Score 1

## Type 1

## Time 0:00:00

Нереальні образи, що виникають у людини при наявності зовнішніх впливів на органи чуття, називаються ...

+

ілюзіями сприйняття

-

фантазіями

-

мріями

-

галюцинаціями

## Theme 3

## Score 1

## Type 1

## Time 0:00:00

Сприйняття відрізняється від відчуття таку властивість як ...

-

миттєвість

+

предметність

-

фрагментарність

- осмисленість |  навмисність
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати