На головну

 установкою |  увагою |  післядовільною |  мимовільне увагу |  Відсутність зосередженості на роботі через сильних емоційних переживань |  копіювання відображуваного |  Відображенні окремих властивостей предметів і явищ матеріального світу |  навмисність |  динамічні тенденції |  флегматика |

осмисленість

  1.  Розумність - це свідомість (раціональність), логічність і доцільність поведінки суб'єкта.

## Theme 3

## Score 1

## Type 1

## Time 0:00:00

Спотворене, неправильне сприйняття реально існуючих і діючих на органи чуття об'єктів називається ...

+

ілюзія

-

галюцинація

-

Парейдолія

-

Маячня

## Theme 3

## Score 1

## Type 1

## Time 0:00:00

Сприйняття без об'єкта при відсутності зовнішніх подразників - це ...

+

галюцинація

-

Парейдолія

-

Маячня

-

ілюзія

## Theme 3

## Score 1

## Type 1

## Time 0:00:00

У здатності людини дізнаватися предмет за неповним зображенню виявляється така властивість сприйняття як ...

-

константность

+

осмисленість

-

предметність

-

цілісність

## Theme 3

## Score 1

## Type 1

## Time 0:00:00

Виділення з незліченної кількості навколишніх людини предметів і явищ лише деяких з них називається ____________ сприйняття.

+

вибірковістю

-

цілісністю

-

предметністю

-

обобщенностью

## Theme 3

## Score 1

## Type 1

## Time 0:00:00

Чуттєва картина світу створюється психічними процесами ...

+

Відчуття і сприйняття

-

Уяви і пам'яті

-

Мислення й мови

-

всі відповіді вірні

## Theme 3

## Score 1

## Type 1

## Time 0:00:00

Залежність сприйняття людини від його минулого досвіду і індивідуальних особливостей позначається як ...

-

предметність

-

константность

+

Апперцепція

-

синестезія

## Theme 3

## Score 1

## Type 1

## Time 0:00:00

Властивість сприйняття, що складається в сталості сприйняття предметів навіть в умовах, що змінилися, позначається як ...

+

константность

- розподілом |  предметність
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати