На головну

 установкою |  увагою |  післядовільною |  мимовільне увагу |  Відсутність зосередженості на роботі через сильних емоційних переживань |  осмисленість |  предметність |  навмисність |  динамічні тенденції |  флегматика |

Відображенні окремих властивостей предметів і явищ матеріального світу

  1.  I. Будова і властивості металів.
  2.  II. Жири (ацілгліцероли). Їх структура, класифікація і властивості
  3.  III етап - виявлення системних і вісцеральних проявів.
  4.  III етап - виявлення системних і вісцеральних проявів.
  5.  III. Олігосахариди. Їх будова, властивості, представники
  6.  III. Психічні властивості особистості - типові для даної людини особливості його психіки, особливості реалізації його психічних процесів.
  7.  IV. Знаходження масової частки одного з продуктів реакції а розчині за рівнянням матеріального балансу.

+

Відображенні в свідомості людини предметів або явищ у сукупності їх властивостей

-

Абстрактному відображенні предметів і явищ матеріального світу

## Theme 3

## Score 1

## Type 1

## Time 0:00:00

Сприйняття є процес (результат) побудови образу об'єкта, що відбувається ...

+

При його безпосередній взаємодії з об'єктом

-

При відсутності сприйманого об'єкта

-

При опосередкованому взаємодії з цим об'єктом

-

При відсутності взаємодії з об'єктом

## Theme 3

## Score 1

## Type 1

## Time 0:00:00

Віднесеної наочного образу сприйняття до певних предметів зовнішнього світу називається ...

-

свідомістю

+

предметністю

-

адекватністю

-

вибірковістю

## Theme 3

## Score 1

## Type 1

## Time 0:00:00

Свідомо сприйняти предмет - це значить ...

-

Сприйняти предмет під кутом зору потреб

+

Віднести сприйнятий предмет до певної групи, класу предметів, узагальнити його в слові

-

Прорахувати можливі наслідки взаємодії з цим предметом

-

«Створити» образ предмета, не використовуючи в сприйнятті мислення, пам'ять, мова

## Theme 3

## Score 1

## Type 1

## Time 0:00:00

Мимовільне переміщення з основної діяльності на незначущі об'єкти називається ...

+

відволіканням

-

перемиканням

-

флуктуацией

- копіювання відображуваного |  розподілом
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати