Головна

 Питання №30. Вікова структура і зайнятість населення |  Питання №35. етнічні ознаки |  Питання №36. етнічні контакти |  Питання №37. структура етносу |  Питання №38. Етногенез, пасіонарність і етнічне поле |  Питання №39. Фази етногенезу по Л. Н Гумилеву |  Питання №51. Характеристика природно-кліматичних умов США |  Питання №52. Державний устрій США |  Питання №53. Демографічна ситуація США |  Питання №54. Зовнішньополітична стратегія США |

Питання № 47. Регіон: поняття і типи

  1.  I § ??1. Поняття державної інформаційної політики
  2.  I. Поняття про біологічному окисленні. Сутність окислювально-відновних реакцій в організмі
  3.  I. Поняття про постановку наголоси в російській мові (загальновживані слова).
  4.  I. Поняття про мови і її функціях
  5.  А) Загальне поняття про морфеме
  6.  Адміністративна відповідальність. Поняття і основні риси.
  7.  Адміністративно-правова організація управління. Поняття, цілі і правова основа.

Є різні трактування поняття регіон: 1) (адміністративно-територіальна) субнаціональних одиниця, тобто одиниця в ролі національної держави;

2) (філософська) особливий світ, якому властивий власний менталітет, традиції, спосіб мислення, світогляд, світовідчуття;

3) (історична) вказує або на втрачену згодом ідентичність, або на якісь генетичні ознаки;

4) (геополітична) група країн, які за багатьма геополит. параметрам більше взаємозалежні один з одним, ніж з іншими країнами;

5) (економічна) територія, що володіє чітко-виділеної спеціалізацією простору і певної господарської цілісністю;

6) історично еволюціонує компактне територіальне співтовариство, що містить в собі фізичний зміст, соціоекономічні, політичне і культурне середовище, а також просторову структуру, відмінну від інших регіонів і територіальних одиниць, таких як місто або нація.

Типи регіонів: 1) регіони, які за однією ознакою;

2) регіони, які за кількома ознаками (приклад: ландшафтний)

3) регіони, що охоплюють майже всю сукупність прояви людської діяльності в межах даної території. Питання № 40. зональні і азональні природи |  Питання №50. Регионоведение, країнознавство, краєзнавство: співвідношення і можуть бути вирішені завдання
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати