Головна

 Питання №30. Вікова структура і зайнятість населення |  Питання №35. етнічні ознаки |  Питання №36. етнічні контакти |  Питання №37. структура етносу |  Питання № 47. Регіон: поняття і типи |  Питання №50. Регионоведение, країнознавство, краєзнавство: співвідношення і можуть бути вирішені завдання |  Питання №51. Характеристика природно-кліматичних умов США |  Питання №52. Державний устрій США |  Питання №53. Демографічна ситуація США |  Питання №54. Зовнішньополітична стратегія США |

Питання №39. Фази етногенезу по Л. Н Гумилеву

  1.  ПИТАННЯ N 2. Автором теорії етногенезу і проходження кожним етносом декількох історичних
  2.  Питання №39 Фази етногенезу по Л. Н Гумилеву
  3.  Народи і найдавніші держави на території нашої країни. Проблема етногенезу східних слов'ян. Індоєвропейці і проблема прабатьківщини слов'ян.
  4.  Пасіонарність за Гумільовим
  5.  проблема етногенезу
  6.  Проблема етногенезу східних слов'ян.

Пасіонарна теорія етногенезу Льва Гумільова описує історичний процес як взаємодія розвиваються етносів з утворюючим ландшафтом і іншими етносами. Була опублікована у вигляді статей в рецензованих журналах, представлена ??у вигляді дисертації на здобуття наукового ступеня доктора географічних наук (захищена, але не затверджена в ВАК) і депонирована у вигляді рукопису «Етногенез і біосфера Землі» в ВІНІТІ РАН, пізніше видана у вигляді монографії у видавництві ЛДУ (1989 рік). Теорія Гумільова визначає і описує поняття етносу (точніше, кілька видів етнічних систем), вводить поняття пасіонарності, описує типові процеси етногенезу та взаємодії етносів.

Фаза етногенезу - в пасіонарної теорії етногенезу Льва Гумільова, стадія процесу етногенезу, яка визначається напрямком, швидкістю і межами зміни рівня пасіонарного напруги в етнічній системі. Ф.Е. характеризується:

а) напрямком зміни і рівнем активності етнічної системи в цілому (міграційної, демографічної, господарської, ідейно-політичної, військової, пріродопреобразовательной);

б) пануючими в цій фазі типами пасіонаріїв певного рівня (ці рівні коливаються від звичайного прагнення до благоустрою до жертовності), а також кількістю і роллю субпассионариев;

в) єдиним для даної фази громадським імперативом поведінки;

г) ступенем внутрішньої складності системи, що характеризується межами і напрямком зміни кількості підсистем (субетносів);

д) направленням зміни і рівнем резистентності етнічної системи.

Крім того, всі Ф.Е. мають особливі, властиві тільки їм характерні ознаки.

фаза підйому

Фаза підйому - період стабільного підвищення рівня пасіонарного напруги системи внаслідок пасіонарного поштовху або генетичного дрейфу.

Приклади: Давньоримський суперетнос VIII-VI ст. до н. е .; Давньокитайський суперетнос X-VIII ст. до н. е .; Візантійський суперетнос I-III ст .; Ісламський (перший) суперетнос VI-VII ст .; Західний (європейський) суперетнос VIII-X ст .; Російський суперетнос XIII-XV ст.

[Ред] Фаза акматическая

Фаза акматическая - коливання пасіонарного напруги в етнічній системі після фази підйому на граничному для даної системи рівні пасіонарності.

Приклади: Давньоримський суперетнос V-III ст. до н. е .; Давньокитайський суперетнос VII-V ст. до н. е .; Візантійський суперетнос IV-VI ст .; Ісламський (перший) суперетнос VIII-IX ст .; Західний (європейський) суперетнос XI-XIII ст .; Російський суперетнос XVI-XVIII ст.

[Ред] Фаза надлому

Фаза надлому - різке зниження рівня пасіонарного напруги після акматической фази, що супроводжується розколом етнічного поля.

Приклади: Давньоримський суперетнос II-I ст. до н. е .; Давньокитайський суперетнос IV-III ст. до н. е .; Візантійський суперетнос VII-VIII ст .; Ісламський (перший) суперетнос X-XI ст .; Західний (європейський) суперетнос XIV-XVIII ст .; Русский суперетнос XIX-XX ст.

[Ред] Фаза інерційна

Фаза інерційна або фаза інерції - плавне зниження пасіонарного напруги етнічної системи після фази надлому.

Приклади: Давньоримський суперетнос I-II ст .; Давньокитайський суперетнос II ст. до н. е. - II ст. н. е .; Візантійський суперетнос IX-XII ст .; Західний (європейський) суперетнос XVII-XX ст.

[Ред] Фаза обскурации

Фаза обскурации - зниження пасіонарного напруги нижче рівня гомеостазу, що супроводжується або зникненням етносу як системи, або перетворенням його в релікт.

Приклади: Давньоримський суперетнос III-V ст .; Давньокитайський суперетнос III-V ст .; Візантійський суперетнос XIII-XV ст.

[Ред] Фаза меморіальна

Фаза меморіальна - стан етносу після фази обскурации, коли окремими його представниками зберігається культурна традиція. Пам'ять про героїчні діяння предків продовжує жити в вигляді фольклорних творів, легенд. Приклади: Тюркський суперетнос: в долинах Гірського Алтаю живуть нащадки колись могутніх степових етносів (древніх тюрків, найманов). Нині вони загубили активність, але багатий билинний епос говорить нам про колишню славу цих народів. Візантійський суперетнос: фанаріоти в Стамбулі. Питання №38. Етногенез, пасіонарність і етнічне поле |  Питання № 40. зональні і азональні природи
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати