На головну

 основи комбінаторики |  правило суми |  повторення дослідів |  Функція розподілу випадкової величини |  Характеристики положення випадкової величини |  Математичне сподівання випадкової величини |

розподіл Пуассона

  1.  B) розподіл і виробництво
  2.  BB.3.3.2 Нелінійне розподіл моменту
  3.  I. Розподіл навчального часу за темами та видами
  4.  II. Розподіл смуг радіочастот між радіослужбами 1 сторінка
  5.  II. Розподіл смуг радіочастот між радіослужбами 2 сторінка
  6.  II. Розподіл смуг радіочастот між радіослужбами 3 сторінка
  7.  II. Розподіл смуг радіочастот між радіослужбами 4 сторінка

Там, де необхідно спрогнозувати очікувану чергу і розумно збалансувати число і продуктивність точок обслуговування і час очікування в черзі. Пуассоновским називають закон розподілу дискретної випадкової величини Х числа появи деякої події в n-незалежних дослідах якщо ймовірність того, що подія з'явиться рівно m раз визначається за формулою.

 a = np

n-число проведених дослідів

р-ймовірність появи події в кожному досвіді

У теорії масового обслуговування параметр пуассоновского розподілу визначається за формулою

а = ?t, де ? - інтенсивність потоку повідомлень t-час

Необхідно відзначити, що пуассоновским розподіл є граничним випадком біноміального, коли випробувань прямує до нескінченності, а ймовірність появи події в кожному досвіді прагне до 0.


Пуассоновским розподіл є одиничним розподілом для якого такі характеристики як мат. Сподівання і дисперсія збігаються і вони рівні параметру цього закону розподілу а. Біноміальний розподіл |  Закон рівномірної щільності
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати