Головна

 Студентів 5 курсу очного відділення |  Завдання по безперервної педагогічної практики |  Звітна документація за результатами педагогічної практики |  Звітна документація за результатами педагогічної практики студентів 3-го курсу очного та 4 курсу заочного відділення |  Звітна документація за результатами педагогічної практики студентів 4-го курсу очного та 5 курсу заочного відділення |  Звітна документація за результатами безперервної педагогічної практики студентів 5-го курсу очного відділення в 9-му семестрі |  Звітна документація за результатами безперервної педагогічної практики студентів 5-го курсу очного відділення в 10-му семестрі |  Оцінка результатів педагогічної практики |  Рекомендації щодо виставлення підсумкової оцінки педагогічної практики |  Рекомендації з підготовки звіту з педагогічної діяльності |

Відвідування та дидактичний аналіз відвіданого уроку

 1.  I. Аналіз завдання
 2.  I. Аналіз словосполучення.
 3.  I. ВСТУП В АНАЛІЗ ЛІКАРСЬКИХ ФОРМ
 4.  I. Ситуаційний аналіз внутрішньої діяльності.
 5.  II. Аналіз чергування в групах
 6.  II. Аналіз ситуації з математичною освітою в ліцеї №12
 7.  III. Аналіз продукту (вироби) на якість

Під час практики студент зобов'язаний відвідувати уроки вчителів і студентів-практикантів. Для виконання завдання необхідно відвідати систему уроків у одного вчителя. Відвідує урок повинен виконувати наступні вимоги:

· Бути готовим до спостереження уроку, тобто знати тему, мету (дидактичну задачу) уроку, зміст майбутнього уроку і подумки уявити хід уроку;

· Отримати згоду (дозвіл) на право присутності на уроці;

· Входити в клас одночасно з учителем або раніше його;

· Намагатися не залучати до себе уваги дітей і вчителя;

· Не втручатися в хід уроку;

· Вести запис уроку в спеціальному зошиті (додаток 10).

Після запису спостережень на уроці робиться загальний дидактичний аналіз кожного уроку. Дидактичний аналіз уроку - одне з провідних умінь в професійній діяльності вчителя, тому він займає важливе місце в роботі студентів в процесі педагогічної практики. Грамотне, професійне здійснення спостереження, записи і аналізу уроків є певним показником педагогічної майстерності.

Орієнтовна схема дидактичного аналізу уроку:

1. Загальні відомості про урок: клас; П. І. Б. вчителя; дата і час відвідування уроку; тема і тип уроку;

2. Організація початку уроку. Підготовленість класу до уроку. Уміння вчителя мобілі-зувати увагу учнів на навчальну діяльність, створення робочої обстановки в класі.

3. Доведення до учнів теми уроку. Місце даного уроку в системі уроків по темі, зв'язок з попереднім матеріалом.

4. Організація урочної діяльності. Структура уроку, відповідність змісту і цілям.

5. Взаємозв'язок етапів уроку, види навчальної діяльності. Доцільність дозування часу. Зайнятість учнів роботою.

6. Зміст діяльності вчителя і учнів на уроці:

 • ефективність використання раніше набутих знань, умінь і навичок;
 • виховання в процесі навчання;
 • поєднання колективних, групових та індивідуальних форм роботи;
 • відбір змісту навчального матеріалу;
 • розвиток пізнавальної активності учнів;
 • робота над культурою мовлення учнів.

7. Відповідність застосованих методів вивчення нового матеріалу цілям, змістом і віковим особливостям учнів:

o при вирішенні освітньо-пізнавальних завдань;

o при вирішенні завдань розвиваючого навчання;

o при вирішенні виховних завдань в процесі навчання.

8. Роль і місце самостійної роботи на уроці. Робота з підручником, використання наочності, характер запитань і завдань.

9. Наявність, обсяг і характер домашніх завдань.

10. Індивідуальний підхід до учнів. Оцінка знань і діяльності дітей на уроці.

11. Мотивування загальної оцінки уроку:

 • якість знань, отриманих учнями на уроці;
 • педагогічна доцільність застосовуваних методів і прийомів;
 • раціональне використання часу на уроці;
 • закінченість і композиційна структура уроку.

12. Побажання і пропозиції. Організація індивідуальної педагогічної діяльності |  Самоаналіз проведеного уроку
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати