Головна

 Обов'язки керівників і викладачів навчального закладу (бази практики) |  Курсу очного та 4 курсу заочного відділення |  Завдання з педагогічної практики |  Курсу очного та 5 курсу заочного відділення |  Студентів 5 курсу очного відділення |  Завдання по безперервної педагогічної практики |  Звітна документація за результатами педагогічної практики |  Звітна документація за результатами педагогічної практики студентів 3-го курсу очного та 4 курсу заочного відділення |  Звітна документація за результатами педагогічної практики студентів 4-го курсу очного та 5 курсу заочного відділення |  Рекомендації щодо виставлення підсумкової оцінки педагогічної практики |

Звітна документація за результатами безперервної педагогічної практики студентів 5-го курсу очного відділення в 10-му семестрі

  1.  III. Матеріали судової практики
  2.  III. Становлення ринкового соціалізму в Китаї
  3.  IX. НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЦЬКА РОБОТА СТУДЕНТІВ
  4.  PAGE7. ЕКСПЕРИМЕНТ ЯК МЕТОД ПЕДАГОГІЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ
  5.  V. Благий, мудре початок править в долях людських, і немає тому гідності прекраснішого і щастя міцного і чистого, як сприяти благим звершень мудрості
  6.  V. Вимоги до результатів освоєння програми підготовки фахівців середньої ланки
  7.  VI. Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів

Після закінчення педагогічної практики студенти представляють групового керівнику практики:

1. Щоденник педагогічної практики включає:

· Інформаційну сторінку (інформація про керівників педагогічної практики і співробітників освітньої установи, що беруть участь в організації та проходженні педагогічної практики студента);

· Розклад уроків (для класів, в яких проводиться педпрактика студента);

· Список учнів класу;

· Загальні відомості про учнів;

· Актив класу;

· Листок здоров'я;

· Індивідуальний план педагогічної практики (рекомендації з індивідуального планування наведені в розділі II, (1.2.), В тому числі, план виховної роботи з учнями класу (рекомендації з планування та основні вимоги до плану виховної роботи дані в розділі 2. (3.1.) .

2. Звіт з педагогічної практики, в якому відображена оцінка результатів своєї практичної діяльності. Студент проводить самоаналіз своєї педагогічної та виховної діяльності в період проходження безперервної практики, дає характеристику класу, в якому переважно проводилися уроки, відображає свої «сильні сторони» (що вдалося, особисті «педагогічні придбання» в навчальної та виховної діяльності); «Слабкі сторони» (що не вдалося або вдалося не в повній мірі, яких знань і умінь не вистачало); помічені особливості роботи, закономірності та найбільш типові труднощі; побажання та зауваження щодо організації та проведення педагогічної практики в області організації і проведення навчальної та виховної роботи.

До звіту по педагогічній практиці додаються:

· Пропозиції, дані студентом в комплексний календарний план освітньої установи на наступний навчальний рік в області ОБЖ (рекомендації щодо комплексного планування наведені в розділі 2. (1.5.);

· Плани-конспекти не менше 5 уроків з ОБЖ різних типів і форм з підготовленими до них наочними посібниками (приблизна схема конспекту уроку дана в розділі II, (2.1.10.);

· Педагогічний аналіз організації навчання учнів з ОБЖ в освітній установі (рекомендації були направлені в розділі 2. (1.8.).

· План-конспект виховного заходу, проведеного студентом (приблизна схема конспекту виховного заходу дана в розділі 2. (3.3);

· Підсумки виконання завдання з НДРС

3. Відгук-характеристика адміністрації освітнього закладу в якій дається коротка характеристика проведеної роботи студентом в період педагогічної практики, рівня його підготовки, ставлення до роботи, а також дається висновок про уміннях вирішувати типові задачі професійної діяльності в області навчально-виховної, соціально-педагогічної, культурно-освітньої, науково-методичної та організаційно-управлінської діяльності, що відповідають його кваліфікації - вчитель безпеки життєдіяльності. До відзиву додається відомість індивідуальної оцінки педагогічної практики студента (додаток 9).

  Звітна документація за результатами безперервної педагогічної практики студентів 5-го курсу очного відділення в 9-му семестрі |  Оцінка результатів педагогічної практики
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати