Головна

 Груповий керівник педагогічної практики. |  Обов'язки керівників і викладачів навчального закладу (бази практики) |  Курсу очного та 4 курсу заочного відділення |  Завдання з педагогічної практики |  Курсу очного та 5 курсу заочного відділення |  Студентів 5 курсу очного відділення |  Завдання по безперервної педагогічної практики |  Звітна документація за результатами педагогічної практики |  Звітна документація за результатами педагогічної практики студентів 3-го курсу очного та 4 курсу заочного відділення |  Оцінка результатів педагогічної практики |

Звітна документація за результатами безперервної педагогічної практики студентів 5-го курсу очного відділення в 9-му семестрі

  1.  III. Матеріали судової практики
  2.  III. Становлення ринкового соціалізму в Китаї
  3.  IX. НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЦЬКА РОБОТА СТУДЕНТІВ
  4.  PAGE7. ЕКСПЕРИМЕНТ ЯК МЕТОД ПЕДАГОГІЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ
  5.  V. Благий, мудре початок править в долях людських, і немає тому гідності прекраснішого і щастя міцного і чистого, як сприяти благим звершень мудрості
  6.  V. Вимоги до результатів освоєння програми підготовки фахівців середньої ланки
  7.  VI. Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів

Після закінчення педагогічної практики в 9-му семестрі студенти представляють групового керівнику практики:

1. Щоденник педагогічної практики включає:

· Інформаційну сторінку (інформація про керівників педагогічної практики і співробітників освітньої установи, що беруть участь в організації та проходженні педагогічної практики студента);

· Розклад уроків (для класів, в яких проводиться педпрактика студента);

· Список учнів класу;

· Загальні відомості про учнів;

· Актив класу;

· Листок здоров'я;

· Індивідуальний план педагогічної практики (рекомендації з індивідуального планування наведені в розділі 2. (1.2.), В тому числі, план виховної роботи з учнями класу (рекомендації з планування та основні вимоги до плану виховної роботи дані в розділі 2. (3.1.) ;

2. Звіт з педагогічної практики, в якому відображені:

а) характеристика класу, в якому переважно проводилися уроки (рівень
 розвитку - мовного, інтелектуального; рівень соціальної адаптації - вміння спілкуватися з однолітками, з дорослими, в групі; помічені вікові особливості) на основі спостережень, бесіди з учителем і класним керівником.

б) аналіз стану виховної роботи в класі (в якому переважно
 проводились заняття): напрямки виховної роботи в класі; переважаючі форми і методи виховної роботи класного керівника; оцінка рівня вихованості класу (високий, середній або низький - з описом ознак, за якими можна зробити висновок).

До звіту по педагогічній практиці додаються:

· Розроблений студентом тематичний план вивчення розділів курсу ОБЖ відповідно до завдання на 1-е півріччя наступного навчального року (рекомендації по тематичним планування дані в розділі 2. (1.6.);

· Плани-конспекти не менше 4 уроків з ОБЖ різних типів і форм з підготовленими до них наочними посібниками (приблизна схема конспекту уроку дана в розділі 2, (1.7.);

· План-конспект виховного заходу, проведеного студентом (приблизна схема конспекту виховного заходу дана в розділі 2. (3.3.);

· Психолого-педагогічна характеристика класу (схема психолого-педагогічної характеристики класного колективу дана в розділі 2. (2.1.), А приблизні анкети для соціометричного дослідження, виявлення мотивів навчання та інтересів школяра представлені в Додатках 12 і 13;

· Аналіз результатів проведення шкільної олімпіади з ОБЖ, в якому відображаються організаційно-методичні аспекти її проведення (організаційно-планують документи, робочі органи і склад учасників олімпіади, її матеріальна база, структура і зміст олімпіадних завдань), даються загальні висновки, свої пропозиції щодо її вдосконалення.

3. Відгук-характеристика адміністрації освітнього закладу в якому дається коротка характеристика проведеної роботи студентом в період педагогічної практики, рівня його підготовки, ставлення до роботи, а також зазначається: кількість і якість проведених студентом уроків в класах по темам; застосування традиційних і нетрадиційних методів навчання, свобода в спілкуванні зі школярами; кількість і якість проведених в класі виховних заходів; проведення позакласної роботи з ОБЖ, її зміст та якість; якість виконуваних функцій класного керівника; якість роботи з батьками; загальне ставлення студента до практики. До відзиву додається відомість індивідуальної оцінки педагогічної практики студента (додаток 8).

  Звітна документація за результатами педагогічної практики студентів 4-го курсу очного та 5 курсу заочного відділення |  Звітна документація за результатами безперервної педагогічної практики студентів 5-го курсу очного відділення в 10-му семестрі
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати