Головна

 ПО СПЕЦІАЛЬНОСТІ 050104 |  ВСТУП |  РОЗДІЛ I. ПРОГРАМА ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ |  Цілі, завдання та види педагогічної практики |  І 4 курсів |  Груповий керівник педагогічної практики. |  Обов'язки керівників і викладачів навчального закладу (бази практики) |  Курсу очного та 4 курсу заочного відділення |  Завдання з педагогічної практики |  Курсу очного та 5 курсу заочного відділення |

Права і обов'язки студентів-практикантів

  1.  I. Нові принципи кримінального права
  2.  I. Права і переваги судових приставів
  3.  I. Становлення основ радянського цивільного права
  4.  I. Становлення екологічного права
  5.  I. Права і обов'язки застрахованих осіб
  6.  II. Обов'язки і відповідальність судових приставів
  7.  II. Права і обов'язки присяжних повірених

У період педагогічної практики студент повинен показати свою професійну компетентність, проявити інтерес до роботи, готовність до взаємодії з майбутніми колегами, в поєднанні зі здатністю аналізу власної діяльності. Він повинен вміти будувати свою діяльність відповідно до нових тенденцій і сучасними технологіями, прагнути до вироблення власного стилю діяльності з урахуванням наданих йому умов розумної професійної та освітньої автономії.

Студент-практикант має право:

· З усіх питань, що виникають в процесі практики, звертатися до адміністрації кафедри безпеки життєдіяльності, групового або факультетської керівнику практики, адміністрації Інституту природничих наук або університету, а також педагогам школи;

· Користуватися бібліотекою університету та навчально-виховного закладу, його кабінетами і знаходяться в них навчально-методичними посібниками;

· Брати участь у конференціях і нарадах, що проводяться в навчальному закладі;

· Вносити пропозиції щодо вдосконалення навчально-виховного процесу, організації та проходження педагогічної практики.

Студент-практикант зобов'язаний:

· З'явитися для проходження практики в закріплене освітня установа, а при виникненні несподіваних обставин, що перешкоджають явці в встановлені терміни (хвороба, сімейні обставини та ін.), Своєчасно сповістити групового керівника і відповідального представника навчального закладу;

· Своєчасно виконувати всі види робіт, передбачені програмою практики, проводити навчально-виховну роботу, забезпечуючи єдність соціокультурного, морального, трудового, естетичного та фізичного виховання дітей;

· Проявити себе як початківець фахівець, що володіє відповідними професійними якостями, високою моральністю, громадською активністю, глибоким інтересом до роботи і любов'ю до дітей, педагогічної професії;

· Бути прикладом організованості, дисциплінованості та працьовитості, активно брати участь в житті навчального закладу.

· Вести щоденник, в якому фіксувати результати спостереження і аналізу освітньої роботи з дітьми, а також зошит з планами-конспектами всіх проведених ним уроків (занять), виховних та позакласних заходів з предмету;

· Підкорятися правилам внутрішнього розпорядку і вимогам статуту освітньої установи, виконувати розпорядження адміністрації та керівників практики.

У разі невиконання обов'язків студент може бути відсторонений від проходження практики завідувачем кафедри безпеки життєдіяльності, факультетським або груповим керівником педагогічної практики. Особливості організації та проведення безперервної педагогічної практики студентів випускного курсу |  Обов'язки кафедри безпеки життєдіяльності з організаційно-методичного керівництва педагогічною практикою
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати