Головна

 Тема 25. Перегляд вступили в законну силу судових рішень. |  Тести для контролю знань |  Тема 26. Особливості провадження у кримінальних справах щодо неповнолітніх. |  Тема 27. Особливості провадження про застосування примусових заходів медичного характеру |  Тема 28. Особливості провадження у кримінальних справах щодо окремих категорій осіб |  Тести для контролю знань |  Тести для контролю знань |  Тема 30. Особливості кримінального процесу зарубіжних держав. |  III Методичні рекомендації з підготовки до практичних занять |  Рекомендовані завдання |

IV. Методичні рекомендації щодо НАПИСАННЯ практикум

  1.  I. Загальні рекомендації
  2.  II. Методичні рекомендації щодо ВИВЧЕННЯ ТЕМ ДИСЦИПЛІНИ
  3.  II. Методичні рекомендації щодо організації ранкових бесід з дітьми.
  4.  II. Методичні вказівки по проведенню заняття.
  5.  III Методичні рекомендації з підготовки до практичних занять
  6.  IV. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Відповідно до навчального плану слухачі заочного навчання виконують практикум з дисципліни «Кримінальний процес», що містить практичні завдання і вправи, що сприяють засвоєнню, закріпленню пройденого та перевірку знань з курсу кримінального процесу.

Метою написання практикуму є самостійна глибока проробка слухачем проблем теоретичного питання з дисципліни і вироблення умінь і навичок правильно застосовувати норми чинного кримінально-процесуального законодавства.

Практикум виконується за варіантами, запропонованими кафедрою. Слухач з десяти рекомендованих варіантів вибирає варіант по останній цифрі номера залікової книжки[1]. Зміст практикуму складається з завдань, практичного завдання з написання процесуального документа і списку використаних джерел.

Загальний обсяг роботи повинен становити 10-15 сторінок комп'ютерного або машинописного тексту.

Практикум оформляється з дотриманням технічних вимог ГОСТу 229.115-88: набір тексту виробляється на формат сторінки А4 (210 х 297 мм); розмір шрифту Times - 14; міжрядковий інтервал - 1,5. Поля: верхнє - 2,5 см; нижнє - 2,5 см; ліве - 3 см; праве - 2 см.

Титульний лист практикуму підлягає акуратному оформленню.

Структура роботи повинна відповідати завданням: умови і результати щодо вирішення завдань, складений процесуальний документ, список використаної літератури. Всередині роботи сторінки нумеруються внизу з правого боку.

Робота підписується слухачем.

Рішення задач повинно бути чітким, зрозумілим, повним, заснованим на нормах чинного кримінально-процесуального законодавства.

Кожне рішення має бути підкріплено посиланням на відповідну норму КПК РФ.

Переписування диспозиції норм КПК в якості відповіді представляється неприпустимим. Рішення завдання передбачає міркування автора, коментар правової ситуації. Рішення практичного завдання не може бути оцінений позитивно, при відсутності мотивування рішень.

Наявність самостійно складеного процесуального документа обов'язково.

Практикум, виконаний з порушенням вимог, що пред'являються, повертається через секретаріат факультету слухачеві на доопрацювання. Зауваження викладача підлягають усуненню в письмовому вигляді. Після усунення зауважень контрольна робота знову представляється для перевірки на факультет заочного навчання.

  Практичне заняття. |  V Методичні рекомендації щодо НАПИСАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати