На головну

 Тема 23. Виробництво в суді другої (апеляційної) інстанції |  Тести для контролю знань |  Тема 24. Виконання вироку |  Тести для контролю знань |  Тема 25. Перегляд вступили в законну силу судових рішень. |  Тести для контролю знань |  Тема 26. Особливості провадження у кримінальних справах щодо неповнолітніх. |  Тема 27. Особливості провадження про застосування примусових заходів медичного характеру |  Тема 28. Особливості провадження у кримінальних справах щодо окремих категорій осіб |  Тести для контролю знань |

Тема 30. Особливості кримінального процесу зарубіжних держав.

  1.  E. топогpафіческіе особливості зуба
  2.  I. Нові принципи кримінального права
  3.  I. Особливості фразеологізмів.
  4.  I. Синтезуючи наведені визначення, встановіть сутність навчального процесу.
  5.  II. Виберіть правильну відповідь. У чому полягає цілісність педагогічного процесу?
  6.  III. Психічні властивості особистості - типові для даної людини особливості його психіки, особливості реалізації його психічних процесів.
  7.  IV. ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРИ стимулом для МЕНЕДЖЕРІВ ДЕРЖАВНИХ КОРПОРАЦІЙ

Навчальні питання:

1. Загальна характеристика кримінально-процесуального права Франції.

2. Кримінальний процес Німеччини.

3. Кримінальний процес Англії і США.

Основна література:

1. Основи кримінального процесу: Навчальний посібник. СПб .: Изд-во СПб ун-ту МВС Росії, 2013. - 336 с.

2. Кримінальний процес: підручник для бакалаврів / Ріс. прав. акад. М-ва юст. ріс .; ред .: А. І. Бастрикін, А. А. Усачов. - М .: Юрайт, 2013. - 512с.

3. Кримінальний процес: курс лекцій. СПб .: Изд-во СПБУ ун-ту МВС Росії, 2011. - 544 с.

4. Кримінально-процесуальне право Російської Федерації: підручник / Відп. Ред. П. А. Лупинская. - 2-е вид. перераб. і доп. М., 2010 року.

5. Кримінальний процес: курс лекцій / Н. В. Лантух, К. Б. Калиновський та ін. СПб., 2011 року.

Додаткова література:

5. Лоскутова, Т. А. Привілеї та імунітет свідка в кримінальному процесі Англії і США / Т. А. Лоскутова // Кримінальне судочинство. - 2007. - № 7.

6. Стойко, Н. Г. Слідчий і змагальний методи в континентальному та англо-американському кримінальному процесі / Н. Г. Стойко // Кримінальне судочинство. - 2006. - N 1.

7. Макєєва І. В. Досудове провадження у кримінально-процесуальному законодавству Російської Федерації і України (порівняльно-правове дослідження): автореферат дис. ... Канд. юрид. наук: 12.00.09 / І. В. Макєєва; МАЕП. - М., 2013. - 26 с

8. Переклади матеріалів про діяльність правоохоронних органів зарубіжних країн / ДІАЦ МВС Рос. - М. - 2004 року № 51. - 2013. - 28 с

Методичні рекомендації щодо вивчення:

Спільність типу кримінального процесу зарубіжних держав не виключає різноманітності його конкретних форм і процесуальних категорій. Відмінності відносяться до процесуальним гарантіям прав особистості, особливостям процесу доказування, процесуальному становищу учасників процесу.

З урахуванням викладеного, кримінально-процесуальні системи різних держав слід розглядати як «національні» типи кримінального процесу (романо-германський або англосаксонський). При цьому необхідно враховувати, що з точки зору «ідеальної» типології кримінальний процес в жодній з розглянутих країн не може існувати в чистому вигляді, оскільки ці моделі неминуче змішуються. Тести для контролю знань |  III Методичні рекомендації з підготовки до практичних занять
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати