Головна

 блок самоконтролю |  Що записати в ваш педагогічний словник |  Робота з поняттями |  Робота з текстами |  Завдання для самостійної роботи студентів |  блок самоконтролю |  Що записати в ваш педагогічний словник |  Робота з поняттями |  Робота з текстами |  блок самоконтролю |

КАРТА ЗАБЕЗПЕЧЕНОСТІ НАВЧАЛЬНОЇ ЛІТЕРАТУРОЮ та інформаційних ресурсів

 1.  IV. Обсяг дисципліни за видами навчальної роботи
 2.  Microsoft Office 2003 Professional: Якщо процесор, то від Intel або AMD. Якщо відеокарта, то від ATI або nVidia. Якщо текстовий редактор, то від Microsoft.
 3.  А. Карта і місцевість
 4.  Автономність-залежність учнів у навчальній діяльності
 5.  Аналіз забезпеченості запасів джерелами їх формування
 6.  Аналіз забезпеченості матеріальними ресурсами
 7.  Аналіз забезпеченості підприємства матеріальними ресурсами

форма 3

Державна освітня установа вищої професійної освіти

ТУЛЬСКИЙ державний педагогічний університет ім Л. н. ТОЛСТОГО

Відомості про забезпеченість основною і додатковою літературою з фонду вузу

Загальна педагогіка

література

 Автор  Назва книги  Відомості про відповідальність  Місце вид.  Вид-во  Рік изд.  гриф  Кількість книг  Місце зберігання
 МО  У МО
 Основна
 1.  Загвязінскій В. І.  Теорія навчання в питаннях і відповідях: навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів  В. І. Загвязінскій М  академія  Так  немає  Ч \ з2, Аб. №2
 2.  Загвязінскій В. І.  Теорія навчання: сучасна інтерпретація  В. І. Загвязінскій М  академія  Так  немає  Ч / з2, Аб. №2
 3.  Єрьоміна Р. А.  Функції та основні напрями діяльності класного керівника  Р. А. Єрьоміна М    немає  Так  Аб. №2
 4.  Краєвський В. В.  Основи навчання. Дидактика і методика: навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів  В. В. Краєвський, А. В. Хуторський М  академія  немає  Так  Ч \ з2, Аб. №2
 5.    Методика виховної роботи  Під ред. В. А. Сластёніна М  академія  немає  Так  Ч \ з2, Аб. №2
 6.  Мудрик А. в  Соціальна педагогіка  А. в. Мудрик; Під ред. В. а. Сластенина М  академія  немає  Так  Ч \ з2, Аб. №2, Аб. № 1
 7.  Осмоловський І.М.  Дидактика: навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів  І. М. Осмоловський М  академія  Так  немає  Ч \ з2
 8.    Педагогіка: теорії, системи, технології: підручник для студ. вищ. навч. закладів  С. а. Смирнов, І. б. Котова, Є. н. Шиянов та ін .; під ред. С. А. Смирнова М    немає  немає  Ч \ з2, Аб. №2
 9.  Підкасистий П. і.  Педагогіка: Учеб сел. для студ. вищ. навч. закладів  П. і. Підкасистий М  вища школа  Так  немає  ч / з № 1, 2
 10.  Підласий І. п.  Педагогіка: Підручник для студ. вузів  І. п. Підласий М  Вища освіта  немає  Так    Аб. №1
 11.  Ситаров В. а.  дидактика  В. а. Ситаров; Під ред. В. а. Сластенина  М.  академія  Так  немає  Ч / з2 Аб. №2
 12.  Сластенін В. а.  Педагогіка: Учеб. сел. для студ. вузів  В. а. Сластенін, І. ф. Ісаєв, Е. н. Шиянов; Під ред. В. а. Сластенина  М.  академія  немає  Так  Аб. №1
 13.    Закон Російської Федерації "Про освіту"    М.    в ред. 2009  немає  немає  Ч \ з1, Ч / з2, Аб. н. л., Каф. Пімп, СБО
 Додаткова
 Бережнова Л. н  Етнопедагогіка: Навчальний посіб. для студ. вузів  Л. Н. Бережнова, І. л. набік, В. і. Щеглов М  академія  немає  да    ч / з 1, аб. 2
 Волинкін ??В. і.  Педагогіка: Навчальний посібник для студ. вузів  В. і. Волинкін  Ростов н / Д  Фенікс  немає  да  Аб. № 1
   Виховна діяльність педагога: навч. сел. длч студ. вищ. уч. зав.  І. а. Колесникова, Н. м. Боритко, С. д. Поляков, Н. л. Селіванова; під ред. В. а. Сластенина, І. а. Колесникової М  академія  немає  Так    Ч / з 2, Аб. 2, Ч / з 1, Аб. 1
 Галкіна Т. І.  Виховна робота класного керівника в 5-6-класах  Т. І. Галкіна, В. В. Котельникова  Ростов н / Д  Фенікс  немає  немає  Ч \ з2
 Гогоберидзе А. р  Теоретична педагогіка. Путівник для студента: навчально - методичний посібник  А. Г. Гогоберидзе, В. А. Деркунская М    немає  да  Ч \ з2, Аб. №2
 Гонах А. Д.  Робота вчителя з важкими підлітками  А. Д. гонах М  академія  Так  немає  Ч \ з2
 Паніна Т. с.  Сучасні способи активізації навчання.  Т. с. Паніна, Л. н. Вавілова; Під ред. т. з. Паніної  М.  академія  немає  Так  Ч \ з2, Аб. №2
 Пастернак Н. А.  Психологія виховання  Н. А. Пастернак; під ред. А. Г. Асмолова М    немає  Так  Ч \ з2, Аб. №2
 Пономарьова Т. м.  Проектування і організація системи самостійної роботи студентів при вивченні педагогічних дисциплін: Уч.-метод. сел. для викладачів і студентів пед. вузів  Т. М. Пономарьова; науч. Ред. А. а. Орлов  Тула  Вид-во Тул. держ. пед. ун-ту ім. л. н. товстого  немає  немає  Аб. н. л., Ч / з 2, Аб. 2
 10.  Сенько, Ю. в.  Педагогіка розуміння: навч. допомога  / Ю. ст. Сенько, М. н. Фролівська.  М.  Дрофа  2007.  немає  Так  Ч \ з2, Аб. №2
 11.  Сенько, Ю. в.  Стиль педагогічного мислення в питаннях: навч. допомога  / Ю. ст. Сенько  М.  Дрофа  2009.  немає  Так  Ч \ з2, Аб. №2
 Шайденко Н. а.  Напрями ефективної модернізації педагогічної освіти в умовах реалізації національного проекту "Освіта"  Н. А. Шайденко, В. Г. Подзолков, В. А. Панін, А. Н. Сергєєв  Тула  Вид-во Тул. держ. пед. ун-ту ім. л. н. товстого  немає  Так  Аб. н. л., Аб. №2, Ч \ з1, Ч / з2
                             

 


Інформаційні ресурси для самостійної роботи студентів по розділу «Загальна педагогіка»

1. Педагогіка як наука. Категоріальний апарат педагогіки.

1. · З книг З. Соловейчик "Педагогіка для всіх", "Час учнівства", "Вічна радість" | Педагогіка - наука неточних зрозумілий ...

... Там серце, інтуїція, натхнення ... Педагогіка - наука неточних понять Ми не перші на землі живемо

ps.1september.ru (Всього 399)

2. · Педагогічна бібліотека: Розділ 1. ПЕДАГОГІКА ЯК НАУКА// Педагогіка. Навчальний посібник Глава 1 ПЕДАГОГІКА ЯК НАУКА 1.1. Об'єкт і предмет педагогічної науки

www.pedlib.ru (Всього 560)

 

3. · Поняття про педагогіці як науці

... Зробила необхідні узагальнення, вичленувала найбільш суттєві відносини. так педагогіка стала наукою про виховання і навчання дітей Таке розуміння педагогіки збереглося аж ...
 ... Загальне і разом з тим відносно точне визначення сучасної педагогіки наступне це наука про виховання людини.

www.psylist.net (Всього 38)

4. · Північний Кур'єр // НАУКА І ТЕХНІКА

НАУКА І ТЕХНІКА Педагогіка - наука точна 29/1/2002

kurier.karelia.ru (Всього 36)

5. · OBOGUEV (November 2001)

oboguev Педагогіка наука тонка (читаючи Лутошкина :)

imperium.lenin.ru (Всього 5)

6. · Бордовская Н., Реан А. Педагогіка. Витоки, походження, категорії, практика

Педагогіка - наука про цілеспрямоване процесі передачі людського досвіду і підготовки підростаючого покоління ...

www.gumer.info (Всього 11886)

7. · Педагогіка Заходу в пошуках своїх підстав

Дюргейм здійснив упорядкував категоріальний апарат педагогіки, Дав соціологічне обгрунтування цілей і змісту виховання і освіти ...

Рубрика: Освіта

bim-bad.reability.ru (Всього 26)

8. Словарь.ru: Адамс

... Еволюція педагогічної теорії "(1912) зробив спробу упорядкувати категоріальний апарат педагогіки, Висунув аргументи на користь автономії педагогіки як науки.

Рубрика: Освіта

dictionary.fio.ru (Всього 2)

9. · Додатки

Категоріальний апарат педагогіки. Загальні категорії, їх взаємозумовленість і специфіка: ... Рубрика: Освіта

uchebauchenyh.narod.ru (Всього 3)

2. Педагогіка в системі гуманітарних наук.

1 · Педсовет по середах

Педагогіка в системі гуманітарних і соціальних наук.

http://www.edu.vologda.ru/scripts/pedsovet

2 · Міжнародна науково-практична конференція "Якість вищої педагогічної освіти: проблеми та шляхи підвищення"

Педагогіка в системі гуманітарних і соціальних наук.

grsu.grodno.by (Всього 22)

3 · Міністерство освіти російської федерації

Педагогіка в системі гуманітарних знань і наук про людину.

www.gasu.gorny.ru (Всього 218)

4 · Гуманітарні

Місце педагогіки і психології в системі соціальногуманітарних наук. Природа виникнення і розвитку психіки.

www.tpm.bsu.by (Всього 3)

5. · ТВОЇ ВЕРШИНИ - проект кафедри акмеології РГПУ ім. А. І. Герцена: Теоретична педагогіка + НАВІГАТОР

... Як науки - донаучний і науковий періоди її розвитку. Педагогіка в системі гуманітарних знань і наук про людину. Рубрика: Освіта

akmeo.rus.net (Всього 7)

3. Методологія педагогічної науки. Методологічна культура педагога.

1. · Міністерство освіти російської федерації

Зв'язок педагогіки з іншими науками. поняття методології педагогічної науки. Методологічна культура педагога. Наукові дослідження в педагогіці.

db.informika.ru (Всього 288)

2. · Кабанов П. р Питання вдосконалення методологічної культури педагога.

... Що випливають із цього вчення. включення філософської методології в педагогічну науку є результат методологічної функції філософії, якої дотримується даний дослідник, результат його філософських поглядів. Філософія визначає вищий рівень методологічної культури педагога. Це область теоретичної педагогіки - особливої ??педагогічної науки, ...

www.asf.ru (Всього 7)

3. · rspu.edu.ru/article/index.php

положення, що розкривають загальні питання методології педагогічної науки і педагогічного наукознавства (Б. с. Гершунский,

rspu.edu.ru (Всього 33)

4. · «Освіта як предмет пізнання»

16 §5 Філософські підстави методології російської педагогічної науки 20
 ... Філософії на територію її проблемного поля в результаті заперечення у методології педагогічної науки можливості розвитку власного методу пізнання свого предмета.

http://philosophiya.ru/person/wklim/txt/detail.php Рубрика: Освіта

5. · mars.udsu.ru/cgi-bin/cls/journal_content_version

Про історію, завдання і значення методології педагогічної науки, Яка потрібна не тільки науковцю

mars.udsu.ru (Всього 128)

6. · Stealth Home - Педагогіка (лекція 2)

Методологія педагогічної науки приймає все більш нормативний за своїм місцем і варіативний по ...

www.stealth-home.ru (Всього 3)

7. · педагогічна бібліотека: Краєвський В. В. Методологія педагогіки: Посібник для педаго

... Частина в тексті стандарту формулюється так: «Поняття«методологія педагогічної науки». Методологічна культура педагога.

www.pedlib.ru (Всього 236)

4. Особистість. Соціальні та біологічні фактори розвитку особистості.

1. · Ромашина Е. ю. Педагогіка

Індивідуальний розвиток особистості і його рушійні сили. соціальні и біологічні фактори розвитку особистості.

www.tspu.tula.ru (Всього 11)

2. · Конференція

Коротко зупиняємося на співвідношенні соціальних и біологічних факторів в розвитку особистості. Звертаємо увагу на основні компоненти, ...

conf-vlad.narod.ru (Всього 2)

3. · XXXI НПК НОУ "Пошук"

соціальні и біологічні фактори в інтелектуальному розвитку особистості.

cmm.univer.omsk.su (Всього 4)

4. · Untitled

вплив соціальних и біологічних факторів на індивідуальне розвиток людини. особистість і організація її самопізнання.

http://kfmosu.itech.ru/umps/spf/do/1kurs/ob_psy.do

5. · міні

... Початку "а соціальне початок - це значить, що соціальні фактори розвитку особистості домінують над біологічними

www.farit.ru (Всього 2)

6. · Stealth Home - Педагогіка (лекція 5)

Поряд з соціальної середовищем і біологічними задатками виховання виступає як третій суттєвий фактор формування та розвитку особистості. При цьому вплив спадковості і середовища коригується вихованням

www.stealth-home.ru (Всього 2)

7. · Термінологічний словник педагогічної технології

Фактори розвитку особистості (соціальні и біологічні) - Їх співвідношення залежить від багатьох зовнішніх і внутрішніх ...

http://muk21-konkovo.narod.ru/UPK-WEB/ped_term2411

8. · www.ugkr.ru/dostup/avtor_raboch_progr/0601_0602_06

... «Особистість», «індивід». Основні чинники розвитку особистості. біологічна спадковість і соціальна сутність особистості. мати уявлення про розвиток соціальних поглядів на ...

www.ugkr.ru (Всього 9)

5. Освіта як цінність, процес і результат. Сутність, закономірності та принципи процесу навчання.

1. · 7

180. четирьохкомпонентного склад категорії "освіта"(цінність, Система, процес, результат) Свідчать про необхідність:
 Зазначене положення є особливо важливим. Освіта як таке (як цінність, Система, процес и результат - Див. Вище п. 179) доцільно розглядати ...

admin.smolensk.ru (Всього 123)

2. · ГЛАВА 3 Освіта як соціоку

Гершунский виділяє 4 аспекти змістовної трактування поняття «освіта»: цінність, Система, процес и результат.

tspu.tomsk.ru (Всього 130)

3. · Сибірський Учитель

... Аналіз освіти здійснено Б. с. Гершунский: освіта як цінність, Як система, як процес, як результат.

www.websib.ru (Всього 260)

4. Конференції, наради, семінари в РГУПС.

Зрозуміти й оцінити справжню сутність освіти як системи, складного, багатопланового явища, що включає цінність, процес, результат, Можна лише в єдності.

cong.rgups.ru (Всього 8)

5. Школа творчого розвитку "ключ" - публікації

При цьому слово "освіта"Має безліч значень (наприклад, відмічені Б. с. Гершунский: цінність, Система, процес, результат).

schoolkey.onego.ru (Всього 3)

 1. www.gpntb.ru/win/inter-events/crimea2004/disk/doc/

Гершунский виділяє чотири аспекти змісту освіти: освіта як цінність; освіту як система; освіту як процес; освіту як результат.

www.gpntb.ru (Всього 140)

7. eusi.narod.ru/lib/kukushin/GLAVA_1/GLAVA_1.htm

- Знання про сутність самого процесу освіти (розуміння освіти як громадського та особистого цінності, як процесу, Як системи, як результату).

eusi.narod.ru (Всього 26)

8. Освіта: досліджено в світі

- технологія процесу духовно-морального виховання на основі гуманістичних цінностей освіти спирається на загальну методологію виховної технології і являє собою сукупність дій, операцій і процедур, що забезпечують діагностується і гарантований результат в постійно мінливих умовах.

Рубрика: Наука

www.oim.ru (Всього 104)

9. "Соціальне партнерство в реформуванні освіти дорослих"

... Явища в країні усвідомлено поки мало. смислове значення освіти багатогранно. це і цінність, І система; процес, Діяльність, послуга, результат. Невипадково Концепція освіти дорослих, прийнята ЮНЕСКО і діюча ...

comenius.narod.ru (Всього 3)

6. Сучасні дидактичні концепції.

 1. Педагогічна бібліотека: Сластенін В. а. та ін. Педагогіка: Учеб. посібник для студ. вис

... Навчанні. - М., 1999. РОЗДІЛ 12 СУЧАСНІ ДИДАКТИЧЕСКИЕ КОНЦЕПЦІЇ § 1. Характеристики основних концепцій розвиваючого навчання

www.pedlib.ru (Всього 18)

 1. Загальні основи педагогіки

Сучасні дидактичні концепції.

www.uni-vologda.ac.ru (Всього 3)

 1. edufns.nspu.ru/um-gos-ozo-po-prog.php

... Класно-урочної системи на особистісний розвиток учня. характеристика сучасної дидактичної концепції.

edufns.nspu.ru (Всього 11) Критерії оцінки знань студентів |  Сучасна дидактична концепція
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати