На головну

 Основні заходи та параметри пріоритетного національного проекту «Освіта». |  Робота з поняттями |  Робота з текстами |  Завдання для самостійної роботи студентів |  блок самоконтролю |  Що записати в ваш педагогічний словник |  Методичні рекомендації з підготовки до семінару |  Робота з поняттями |  Робота з текстами |  Завдання для самостійної роботи студентів |

Що записати в ваш педагогічний словник

  1.  New words (нові слова) в словник
  2.  New words - в словник і вивчити !!!
  3.  New words - в словник і вивчити !!!
  4.  VII. Словник термінів
  5.  Whose notebook is it? (Чия це зошит?) - В словник!
  6.  Аракін-4-1-27. словник
  7.  Аракін-4-1-37. Упр.-9-10. - Словник
 зміст виховання - Система знань, умінь і навичок, відносин і досвіду творчої діяльності, оволодіння якими забезпечує різнобічний розвиток розумових і фізичних здібностей вихованців, формування їх світогляду, моралі, поведінки, підготовку до суспільного життя і праці. Зв'язок змісту виховання з життям - один з принципів виховання; передбачає врахування у відборі змісту виховання культурних, соціально-економічних, політичних та інших особливостей і умов життя в суспільстві, регіоні.
 Сторони процесу виховання - Складові частини цілісного виховного процесу: моральне, статеве, громадянське, екологічне, естетичне, фізичне, трудове, правове, розумовий, економічне виховання та ін. Етичні аспекти змісту виховання - характеристики різних сторін процесу виховання, пов'язані з культурою відносин (до себе, людям , світу природи, культури і т. д.) і поведінки.
 вихованість - Результат виховання; рівень розвитку особистості, який визначається узгодженістю знань, переконань, поведінки і характеризується ступенем оформленості суспільно значущих якостей. В основі оцінки вихованості знаходиться загальна моральна спрямованість особистості, а не окремі її якості.


 блок самоконтролю |  Опорна схема лекції
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати