На головну

 Що записати в ваш педагогічний словник |  Основні заходи та параметри пріоритетного національного проекту «Освіта». |  Робота з поняттями |  Робота з текстами |  Завдання для самостійної роботи студентів |  блок самоконтролю |  Що записати в ваш педагогічний словник |  Методичні рекомендації з підготовки до семінару |  Робота з поняттями |  Робота з текстами |

блок самоконтролю

  1.  L Завдання для самоконтролю.
  2.  L Завдання для самоконтролю.
  3.  блок самоконтролю
  4.  блок самоконтролю
  5.  блок самоконтролю
  6.  блок самоконтролю
  7.  блок самоконтролю

1. Назвіть і охарактеризуйте основні функції виховання як суспільного явища і педагогічного процесу.

2. Наведіть приклади, що розкривають наступні закономірності виховання:

- Ефективність виховання обумовлена ??активністю вихованця, включеністю його в самовиховання;

- Виховання обумовлено культурою суспільства.

3. У чому сутність принципу виховання, який говорить: «Прояв поваги до особистості і підтримку почуття власної гідності в вихованця»?

4. Поясніть, чому протиріччя між реальними можливостями вихованця і вимог, що пред'являються до нього суспільством, батьками, школою, є рушійною силою виховання.

5. Як співвідносяться між собою поняття виховання, розвиток, формування, соціалізація?

® Рекомендована література

Основна

1. Методика виховної роботи / Под ред. В. А. Сластёніна. - М .: Академія, 2008.

2. Педагогіка: Учеб. посібник для студентів пед. вузів і пед. коледжів / За ред. П. І. Підкасістого.- М .: Пед. т-во Росії, 2007.

3. Підласий, І. П. Педагогіка: Підручник для студ.вузов / І. П. Підласий.-М: Вища освіта, 2008.

4. Сластенін, В. А. Педагогіка: Учеб. посібник для студентів пед. навч. закладів / В. А. Сластьонін, І. Ф. Ісаєв, Е. Н. Шиянов; Під ред. В. А. Сластеніна.- М .: Академія, 2007.

Додаткова

  1. Волинкін, В. І. Педагогіка: Навчальний посібник для студ.вузов / В. І. Волинкін.- Ростов-на-Дону: Фенікс, 2008.

2. Григор'єв, Д. Результати та ефекти виховання / Д. Григор'єв, П. Степанов // Народна освіта. - 2009. - № 4. - С. 222 - 226.

3. Пастернак, Н. А. Психологія виховання / Н. А. Пастернак; під ред. А. Г. Асмолова. - М., 2008.

4. Пономарьова, Т. М. Проектування і організація системи самостійної роботи студентів при вивченні педагогічних дисциплін: Навчально-методичний посібник для викладачів і студентів педагогічних вузів / Т. М. Пономарьова; Наук. Ред. А. А. Орлов. - Тула: Изд-во ТГПУ ім. Л. Н. Толстого, 2008.

  1. Філонов, Г. Н. діяльнісна сутність виховання / Г. Н. Філонов // Педагогіка. - 2008. - №2. - С.13-19.
  2. Шиянов, Е. Н. Аксиологические підстави процесу виховання / Є. М. Шиянов // Педагогіка. - 2007. - №10. - С.33-37.

Модуль 10.

Тема: Зміст виховного процесу.

  Завдання для самостійної роботи студентів |  Що записати в ваш педагогічний словник
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати