На головну

 Тема: Гуманізація, демократизація освітнього процесу в школі. Профільне навчання. |  Завдання для роботи на лабораторно-практичному занятті |  Завдання для самостійної роботи студентів |  блок самоконтролю |  Що записати в ваш педагогічний словник |  Основні заходи та параметри пріоритетного національного проекту «Освіта». |  Робота з поняттями |  Робота з текстами |  Завдання для самостійної роботи студентів |  блок самоконтролю |

Методичні рекомендації з підготовки до семінару

  1.  I. Загальні рекомендації
  2.  II. Методичні рекомендації щодо ВИВЧЕННЯ ТЕМ ДИСЦИПЛІНИ
  3.  II. Методичні рекомендації щодо організації ранкових бесід з дітьми.
  4.  II. Методичні вказівки по проведенню заняття.
  5.  III Методичні рекомендації з підготовки до практичних занять
  6.  IV. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
  7.  IV. Методичні рекомендації щодо НАПИСАННЯ практикум

Мета роботи на семінарському занятті - чітко розділити два основних аспекти поняття виховання (в широкому соціальному сенсі та в власне педагогічному) і в результаті аналізу засвоїти основний зміст базових понять теорії виховання.

Тому при підготовці до семінару зверніть увагу на диференційні ознаки понять «соціалізація», «виховання», «виховний процес», «виховна робота» і на наступні основи розмежування широкої і вузького трактування виховання: цілі, суб'єкти (люди, соціальні інститути), характер (сила, стійкість і ін.) впливів, результат.

При підготовці до першого питання важлива робота з підручниками (уважне читання і складання плану, тезірваніе) і текстами.

По другому питанню важливо не тільки запам'ятати визначення основних понять, але і встановити зв'язки між ними, зв'язавши їх в єдину смислову конструкцію. Зверніться до розділу «Робота з поняттями» і публікацій з розділу «Додаткова література».

Третє питання рекомендується готувати за посібником В. І. Смирнова «Загальна педагогіка в тезах, дефініціях, ілюстраціях», але можна також використовувати і інші навчальні посібники.

Четверте питання плану можна підготувати у формі доповіді за підручником І. П. Подлас (розділ «Мета виховання») або за посібником Е. Н. Степанова і Л. М. Лузіної «Педагогу про сучасні підходи виховання». Що записати в ваш педагогічний словник |  Робота з поняттями
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати