Головна

 Завдання для самостійної роботи студентів |  блок самоконтролю |  Тема: Гуманізація, демократизація освітнього процесу в школі. Профільне навчання. |  Завдання для роботи на лабораторно-практичному занятті |  Завдання для самостійної роботи студентів |  блок самоконтролю |  Що записати в ваш педагогічний словник |  Основні заходи та параметри пріоритетного національного проекту «Освіта». |  Робота з поняттями |  Робота з текстами |

блок самоконтролю

  1.  L Завдання для самоконтролю.
  2.  L Завдання для самоконтролю.
  3.  блок самоконтролю
  4.  блок самоконтролю
  5.  блок самоконтролю
  6.  блок самоконтролю
  7.  блок самоконтролю

1. У чому сенс різноманіття освітніх установ?

2. Які основні ознаки поняття «інновація в освіті»?

3. За яких умов можуть бути вирішені основні завдання додаткової освіти?

4. Чи кожна інноваційна школа - авторська?

® Рекомендована література

Основна

1. Педагогіка / Под ред. П. І. Пидкасистого. - М .: Педагогічне товариство Росії, 2007.

2. Педагогіка. Навчальний посібник для пед. вузів / В. А. Сластьонін, І. Ф. Ісаєв, А. І. Міщенко, Є. М. Шиянов. - М .: Школа-Пресс, 2007.

3. Краєвський, В. В. Основи навчання. Дидактика і методика: навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / В. В. Краєвський, А. В. Хуторський. - М. 2007

Додаткова

1. Поташник М. Програма розвитку шкіл: новий рівень осмислення // Народное образование. - 2007. - №8. - С.79-86

2. Крилова Н. Шлях альтернатив - основа реальних інновацій // Народна освіта. - 2008. - №5. - С.53-59

3. Колесов А. Інтеграція основної та додаткової освіти // Учитель. - 2008. - №4. - С.21-24.

4. Дьяченко Н. В. Особистісно-орієнтований урок: науково-методичні аспекти впровадження в освітню практику школи // Інновації в освіті. - 2007. - №2.

5. Е. Ф. Сабуров, П. В. Деркачев. Співвідношення обов'язкового і додаткової освіти школярів // Шкільні технології. - 2007. - №1.


теорія виховання

Модуль 9.

Виховання як суспільне явище і педагогічний процес.

  Завдання для самостійної роботи студентів |  Що записати в ваш педагогічний словник
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати