Головна

 Робота з текстами |  Завдання для самостійної роботи студентів |  Тема: Модель як види і форми організації навчання. Сучасні моделі організації навчання. |  Завдання для роботи на лабораторно-практичному занятті |  Завдання для самостійної роботи студентів |  блок самоконтролю |  Тема: Гуманізація, демократизація освітнього процесу в школі. Профільне навчання. |  Завдання для роботи на лабораторно-практичному занятті |  Завдання для самостійної роботи студентів |  блок самоконтролю |

Основні заходи та параметри пріоритетного національного проекту «Освіта».

  1.  B.1.1 Основні положення
  2.  ER-модель бази даних. Основні нотації зображення ER-моделі.
  3.  I Основні категорії педагогіки
  4.  I. Основні положення
  5.  I. Основні принципи
  6.  I. ОСНОВНІ СТРАХОВІ ПОНЯТТЯ
  7.  I. ОСНОВНІ СТРАХОВІ ПОНЯТТЯ

Пріоритетний національний проект «Освіта» включає напрямки:

- «Підтримка і розвиток кращих зразків вітчизняної освіти»;

- «Впровадження сучасних освітніх технологій»;

- «Створення національних університетів і бізнес-шкіл світового рівня»;

- «Підвищення рівня виховної роботи в школах»;

- «Розвиток системи професійної підготовки в армії»;

У напрямку «Підтримка та розвиток кращих зразків вітчизняної освіти»основними блоками заходів є: стимулювання вузів і освітніх установ, активно впроваджують інноваційні освітні програми; державна підтримка талановитої молоді; заохочення кращих вчителів.

Основні заходи у напрямку:

1. Надання за підсумками конкурсного відбору державної підтримки на реалізацію програм розвитку не менше 30 вузам (на загальну суму 20 млрд. Руб.) І 6000 шкіл (по 1 млн. Руб.), Які активно впроваджують інноваційні освітні програми.

2. Державна підтримка талановитої молоді, що передбачає надання щорічно щонайменше 2500 грантів.

3. Заохочення щорічно 10 тис. Кращих вчителів преміями в розмірі 100 000 руб. Це дозволить підтримати кращі педагогічні кадри, підвищити престиж учительської професії.

У напрямку «Впровадження сучасних освітніх технологій»основними блоками заходів є: створення, закупівля і розміщення у відкритому доступі в мережі Інтернет інформаційних освітніх ресурсів, підключення шкіл до мережі Інтернет, придбання і постачання в освітні установи комп'ютерного обладнання.

Основні заходи у напрямку:

1. Підключення 20 000 шкіл до мережі Інтернет та оснащення не менше 2 500 шкіл комп'ютерними класами, що дозволить забезпечити розвиток технічної основи для впровадження сучасних освітніх технологій.

2. Розробка і розміщення у відкритому доступі на федеральному сайті 100 дистанційних освітніх програм.

3. Оснащення в 2006-2007 роках щорічно не менше 8000 шкіл навчально-наочними посібниками та обладнанням на суму 4,8 млрд. Руб.

У напрямку «Створення національних університетів і бізнес-шкіл світового рівня»основними цілями є: створення до 2008 року в Росії двох університетських центрів не менш ніж на 30 тис. місць кожен - в Південному і Сибірському федеральних округах, а також двох бізнес-шкіл (по 500 місць кожна) в московському регіоні і Санкт-Петербурзі.

У напрямку «Підвищення рівня виховної роботи в школах» основним заходом є виплата додаткової щомісячної грошової винагороди за класне керівництво (з розрахунку 1000 руб. за повнокомплектних клас), включаючи вчителів початкових класів.

У напрямку «Розвиток системи професійної підготовки в армії» основними блоками заходів є: розширення можливостей отримання початкової професійної освіти військовослужбовцями, які проходять воееную службу за призовом; надання преференцій при підготовці до вступу до вищих навчальних закладів та отриманні вищої освіти особами, що відслужили не менше трьох років за контрактом у Збройних Силах Російської Федерації.

Крім того, передбачається реалізація проекту «Сільський шкільний автобус», В рамках якого в 2006-2007 роках суб'єктам Російської Федерації будуть надані субсидії на придбання щорічно щонайменше 3500 шкільних автобусів.

З 2007 року розпочато реалізацію нового напряму пріоритетного національного проекту «Освіта» - державна підтримка регіонів, які впроваджують комплексні проекти модернізації освіти, Мета яких - забезпечення всім громадянам незалежно від місця проживання державних гарантій загальнодоступного безкоштовного якісної загальної освіти і безпечних, комфортних, сучасних умов його отримання.

Основні напрямки регіональних комплексних проектів:

· Введення нової системи оплати праці працівників загальної освіти, спрямованої на підвищення доходів вчителів і в більш повній мірі враховує якість і результативність праці;

· Перехід на нормативне подушне фінансування загальноосвітніх установ;

· Розвиток регіональної системи оцінки якості освіти (ЄДІ, незалежна оцінка досягнень учнів після основної школи, практика оцінки освіти його споживачами);

· Розвиток мережі загальноосвітніх установ, що відповідають всім сучасним вимогам до умов здійснення освітнього процесу, і забезпечення умов для отримання якісної освіти незалежно то місця проживання;

· Розширення участі громадськості в управлінні освітою.

В ході реалізації національного проекту цілеспрямована підтримка лідерів - інноваційних загальноосвітніх шкіл і кращих учителів - сприятиме виявленню та поширенню успішних зразків інноваційної практики і нової якості освіти у всій освітній системі Росії.

Виявити таких лідерів покликані відкриті і прозорі конкурсні процедури з широкою участю цивільних інститутів.

На думку міністра освіти і науки Російської Федерації А. А. Фурсенко, головна мета пріоритетного національного проекту «Освіта» полягає не в додаткових фінансових інвестиціях. Необхідно покращувати якість освіти, створювати необхідні умови для того, щоб діти з неблагополучних сімей, вихованці дитячих будинків та діти-інваліди могли стати повноправними членами суспільства. Для успішної реалізації проекту необхідно залучати громадські організації. У всіх федеральних округах Росії до складу ради та експертних груп по реалізації національного проекту увійдуть представники громадських об'єднань, думка яких буде відігравати важливу роль у формуванні оцінки якості освіти. «Вони стануть експертами при відборі кращих шкіл і кращих учителів у кожному регіоні в рамках проведення всеросійського конкурсу, за результатами якого 10 тис. Викладачів отримають по 100 тисяч рублів в« День вчителя ».

Завдяки реалізації проекту закладаються нові підходи до атестації освітніх програм шкіл і педагогічних кадрів. Так, на підставі перемоги в конкурсі найкращі вчителі можуть бути рекомендовані до присвоєння або продовження вищої категорії.

В ході конкурсного відбору буде підтримана практика створення ресурсних центрів та опорних шкіл, які надають якісну освіту широкому колу учнів і виконують функції методичної допомоги педагогам, сприяючи підвищенню їх кваліфікації.

Критерії відбору загальноосвітніх установ:

· Висока якість результатів навчання і виховання;

· Ефективне використання сучасних освітніх технологій, в тому числі інформаційно-комунікаційних, в освітньому процесі (розвивальне навчання, проблемне навчання, різнорівневі навчання, колективна система навчання (КСВ), технологія розв'язання винахідницьких завдань (ТРВЗ), дослідні методи в навчанні, проектні методи навчання , технологія «дебати», технологія модульного та блочно-модульного навчання, лекційно-семінарсько-залікова система навчання, технологія розвитку «критичного мислення», технологія використання в навчанні ігрових методів: рольових, ділових та інших видів навчальних ігор, навчання у співпраці (командна , групова робота), інформаційно-комунікаційні технології, здоров'язберігаючих технологій, система інноваційної оцінки «портфоліо», технологія дистанційного навчання та ін.);

· Забезпечення доступності якісної освіти (в тому числі, реалізація профільного навчання);

· Продуктивність реалізації програми розвитку Установи;

· Поєднання принципівєдиноначальності з демократичністю шкільного укладу (демократичний характер прийняття рішень, ефективна діяльність органів шкільного співуправління та самоуправління);

· Створення умов для збереження здоров'я учнів;

· Позитивне ставлення батьків, випускників та місцевої громади до Установі;

· Забезпечення умов пожежної безпеки і умов охорони праці учасників навчально-виховного процесу в Установі;

· Участь в муніципальних, регіональних, федеральних і міжнародних фестивалях, конкурсах, оглядах і т.п .;

· Створення умов для позаурочної діяльності учнів і організації додаткової освіти.

педагогічними інноваціями називаються такі нововведення, які розробляються і проводяться не органами державної влади, а працівниками та організаціями системи освіти і науки.

До педагогічних інновацій можна віднести зміни:

1) у змісті освіти, тобто в навчальних планах і програмах по всіх і чи окремих предметів;

2) у внутрішній організації діяльності школи;

3) у відносинах «учитель-учень»;

4) в методах навчання.

інноваційні проекти реалізуються в роботі так званих експериментальних майданчиків, Тобто освітніх установ, в яких організовано спільна діяльність педагогічної науки і практики щодо реалізації соціально-педагогічних ініціатив в області проектування і розробки нового навчального змісту, по введенню нових форм організації педагогічного процесу і навчальної діяльності, з відпрацювання нових методик навчання і виховання.

Авторська школа - По суті, один з типів експериментального майданчика. У цьому навчальному закладі вся діяльність заснована на психолого-педагогічної ідеї автора або авторського колективу.

Авторські школи розрізняють по імені їх творців, а також по філософської або психолого-педагогічної концепції, що лежить в її основі.

В основі діяльності авторських шкіл лежить реалізація як відомих в педагогіці, як наприклад, ідея школи Л. М. Толстого, школи Монтессорі, вальдорфської школи, школи Френе, школи Дальтон-плану, ідея самоцінності дитинства (школа Корчака), так і нові ідеї, наприклад, ідея школи діалогу культур, школи-парку, школи-клубу, школи навчання дітей без відбору, школи свободи і співробітництва, педагогічної підтримки, різновікової колективу, діалектичного навчання та інші оригінальні ідеї.

Концепція профільного навчання визначає стратегію змін змісту і структури загальної освіти. Ці зміни спрямовані на підвищення якості загальної освіти і встановлення рівного доступу до повноцінної освіти різних категорій учнів відповідно до їх індивідуальними схильностями і потребами.

Основна ідея оновлення старшої ступені загальної освіти полягає в тому, що освіта тут має стати більш індивідуалізованим, функціональним і ефективним.

Профільне навчання - це система спеціалізованої підготовки в старших класах загальноосвітньої школи, орієнтована на індивідуалізацію навчання і соціалізацію учнів, в тому числі з урахуванням реальних потреб ринку праці, відпрацювання гнучкої системи профілів і кооперацію з установами початкової, середньої та вищої професійної освіти.

Профільне навчання - засіб диференціації та індивідуалізації навчання, що дозволяє за рахунок змін в структурі, змісті та організації освітнього процесу більш повно враховувати інтереси, схильності і здібності учнів, створювати умови для навчання старшокласників відповідно до їх професійними інтересами і намірами щодо продовження оразования.

В рамках профільного навчання базові загальноосвітні предмети є обов'язковими для всіх учнів у всіх профілях навчання (математика, історія, російська та іноземна мови та ін.).

Профільні загальноосвітні предмети - Предмети підвищеного рівня, що визначають спрямованість кожного конкретного профілю навчання. Наприклад, фізика, хімія, біологія - профільні предмети в природничо-науковому профілі.

курси за - Обов'язкові для відвідування курси за вибором учнів, що входять до складу профілю навчання. Наприклад, елективний курс «Математична статистика» підтримує вивчення профільного предмета економіки.

Приблизне співвідношення обсягів базових загальноосвітніх, профільних загальноосвітніх предметів і курсів за вибором визначається пропорцією 50:30:20.

Мета додаткової освіти дітей - розвиток мотивації школярів до пізнання та творчості, сприяння особистісному та професійному самовизначенню учнів, їх адаптації до життя в суспільстві, залучення до здорового способу життя. Додаткова освіта сприяє реалізації соціальної, рекреативной і дозвільної функції вільного часу, дозволяє дітям використовувати його з максимальною користю, поєднуючи дозвілля з розвагами, святом, творчістю.

Додаткова освіта органічно пов'язано з навчально-виховним процесом в школі, позаурочної роботою, виховною роботою за місцем проживання.

Установи додаткової освіти відповідно до спрямованістю додаткових освітніх програм здійснюють такі види діяльності: навчально-дослідну, художньо-естетичну, науково-технічну, еколого-біологічну, туристсько-краєзнавчу, фізкультурно-спортивну.

Основні види установ додаткової освіти:

- Центри (комплекси) додаткової освіти, творчого розвитку, дитячої творчості, дитячий (підлітковий), позашкільної роботи, дитячий оздоровчо-освітній, профільні - екологічний, дитячого та юнацького туризму і т.д .;

- Будинки (палаци) дитячої творчості; учнівської молоді, профільні - юних натуралістів, техніків, туристів, естетичного виховання, культури (мистецтв) і т.д .;

- Клуби, Дитячі студії (з різних видів мистецтв);

- Станції (юних натуралістів, дитячої технічної творчості і т.д.);

- Дитячі парки, Школи (в різних областях науки і техніки, за видами мистецтв, дитячо-юнацькі спортивні);

- Музеї (дитячої творчості, літератури і мистецтва);

- Дитячі оздоровчо-освітні табори;

- Міжшкільні навчально-виробничі комбінати.

В установах додаткової освіти створюються різні одновікові і різновікові об'єднання учнів (гуртки, секції, студії, ансамблі та ін.), А в канікулярний час відкриваються табори, туристські бази.

Заняття проводяться по комплексним, інтегрованим, варіативним, різнорівневим, практико-орієнтованим програмам, багато хто з них є авторськими, розробленими педагогами-практиками.

План семінарського заняття

1. Інноваційні процеси в освіті. Пріоритетний національний проект «Освіта»

2. Авторська школа як інноваційне освітнє установа.

3. Додаткова освіта: цілі, зміст, організація. Основні види установ додаткової освіти.

  Що записати в ваш педагогічний словник |  Робота з поняттями
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати