На головну

 Тема 1. Педагогіка як наука. Її об'єкт і категоріальний апарат |  Тема 2. Дитина як об'єкт і суб'єкт педагогічного процесу. Розвиток особистості і виховання. |  Тема 9. Виховання як суспільне явище і педагогічний процес. |  Тема 17. Соціальна педагогіка. |  Тема: Педагогіка як наука. Її об'єкт і категоріальний апарат |  Методичні рекомендації з підготовки до семінару |  Робота з поняттями |  Робота з текстами |  Робота з поняттями |  Робота з текстами |

Тема 5. Методи навчання. Формування мотивів навчання і активізації пізнавальної діяльності школярів.

  1.  BB.2.2 Суцільні розкріплення від крутіння
  2.  BB.3.1.2 Стійка довжина між розкріплення від крутіння
  3.  BB.3.2.2 Стійка довжина між розкріплення від крутіння
  4.  I. Яке визначення найбільш повно виражає сутність програмованого навчання?
  5.  I. Маркетинг і його роль в суспільстві і в діяльності організацій
  6.  I. Ситуаційний аналіз внутрішньої діяльності.
  7.  I. Статистичні методи побудови динамічних об'єктів технологічних процесів.

Поняття методів, прийомів, правил навчання, принципи їх класифікації. Взаємозв'язок дидактичних і предметно-методичних підходів до аналізу методів навчання.

Типологія методів навчання.

Характеристика різних типів методів навчання: за джерелом отримання знань учнями, за ступенем самостійності школярів в процесі навчання і ін.

Вплив методів навчання на формування мотивів навчання школярів. Шляхи активізації навчання школярів різних вікових груп. Специфіка застосування методів навчання в залежності від характеру навчального пізнання, спрямованості провідною діяльності, рівня розвитку пізнавальних процесів учнів.

Методи навчання, які активізують пізнавальну і самоосвітню діяльність учнів, навчальний діалог, дискусії, ділові ігри, тренінги та ін.

Педагогічні та організаційно-методичні основи вибору вчителем методів навчання. Система і функції засобів навчання в сучасній школі.

Основні поняття:метод навчання, прийоми навчання, засоби навчання, класифікація методів навчання; типології методів навчання: а) за джерелом отримання знань учнями; б) за ступенем самостійності школярів в процесі навчання та ін .; оптимізація вибору вчителем методів і засобів навчання.

  частина II |  Тема 7 Гуманізація, демократизація освітнього процесу в школі. Профільне навчання.
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати