На головну

Дәріс. Отбасы тәрбиесінің негіздері. | Дәріс. Тұтас педагогикалық үдерістің құрылымындағы оқыту. | Дәріс. Қазіргі мектептегі білім мазмұны. | Дәріс. Оқыту формалары, әдістері мен құралдары. | Дәріс. Оқушылардың оқу жетістіктерін диагностикалау және тестілеу. | Дәріс. Оқушылардың тұтас педагогикалық үдерістегі танымдық іс-әрекетін белсендендіру. | Дәріс. Білім берудегі инновациялық үдерістер және мұғалімнің кәсіби іс-әрекетіндегі педагогикалық технологиялар. | Дәріс. Мектептің тұтас педагогикалық үдерісін диагностикалау және жоспарлау. | Дәріс. ҚР-да 12 жылдық орта білім беру моделіне көшу жағдайындағы білім беруді басқарудың жаңа тәсілдері. | Тарихи-педагогикалық құбылыстарды зерттеуде қандай әдістер кеңінен қолданылады? |

А. С. Макаренко баланы семьяда тәрбиелеу жөніндегі негізгі мәселелерді өзінің қандай еңбектерінде баяндайды?

  1. Lt;variant> мақсатқа жетуде біз қандай нәтижеге жеттік
  2. Ақпараттық құзыреттілік арқылы оқушыларда қандай біліктер қалыптасады?
  3. Ақыл-ой тәрбиесіне қандай ұғым кіреді?
  4. А. С. Макаренко, В. А. Сухомлинский, С. Т. Шацкий
  5. Абайдыѕ пікірінше ќазаќ ќоєамындаєы јлеуметтік јділетсіздіктіѕ негізгі себебі?бай мен кедейлерге бґліну
  6. Азаматтық қоғамның тұжырымдамасы, мәні және қалыптасуының негізгі шарттары. .

А) "Коллективтің құдыретті күші", "Риторика". В) "Ұстаздық дастан", "Балалар әлемі". С) "Ұлы дидактика", "Мектепке 6 жастан". D) "Ата-аналар үшін кітап", "Балаларды тәрбиелеу туралы лекциялар". Е) "Эмиль немесе тәрбие туралы", "Ата-аналар үшін кітап".

3. Макаренконың тәрбие жүйесінің негізгі идеясы:

А) Ата-аналар мен балалардың арасында мейлінше туыстық, шынайы достық қатынастардың болуын жақтады;

В) Балаларды жағымды әдеттерге тәрбиелегенде ұрысып зекірмеу;

С) Ұжым ішінде, ұжым үшін, ұжым арқылы тәрбиелеу;

D) Баланың өзіндік әрекетін, зеректігін, зейінділігін, байқампаздығын дамыту;

Е) Адам баласының ең қымбат болашағы - балаға деген тым ыстық сүйіспеншілік көрсету.

4. А. С. Макаренконың педагогикалық еңбегін атаңыз:

А) «Мұғалім қызметі». В) «Балаларды тәрбиелеу туралы лекциялар». С) «Совет балаларын тәрбиелеу». D) «Балаларды пионерге қабылдау туралы».

Е) «Халық ағарту ісі және демократия».

5. Н. К. Крупскаяның педагогикалық еңбегі:

А) «Мұғалім қызметі». В) «Балаларды тәрбиелеу туралы лекциялар».

С) «Халық ағарту ісі және демократия». D) «Балаларды пионерге қабылдау туралы». Е) «Совет балаларын тәрбиелеу»

Әдебиеттер:

1. Сейталиев Қ. Педагогика тарихы: Оқулық. - Алматы: «Білім», 2008. - 416 б.

2. История педагогики. Часть І. От зарождения воспитания в первобытном обществе до середины ХVІІ века: Учебное пособие для педагогических университетов. /Под ред. А. И. Пискунова. - М.: ТЦ «Сфера», 1997. - 192 с.

3. Джуринский А. Н. История педагогики: Учеб. пособие для студентов педвузов. М.: ВЛАДОС, 1999. - 432 с.

4. Латышина Д. И. История педагогики: история образования и педагогической мысли: Учеб. пособие. М.: Гардарики, 2002.- 603 с.

5. Под редакцией академика РАО А. И. Пискунова. История педагогики и образования. - 2-е изд., испр. и дополн. - М.: ТЦ "Сфера", 2001. - 512 с.

4. Тақырыбы. Қазақстандағы (ХVІІІ-ХІХ ғғ.) алғашқы ұлттық мектептер.

Жоспары:

1. Қазақстанның Ресейге қосылуы және патша өкіметінің халық ағарту саласындағы саясаты.

2. Қазақ жеріндегі алғашқы мектептер.

3. Махамбет Өтемісұлы, Дулат Бабатайұлының тәлім-тәрбиелік идеялары.

Мақсаты:Қазақстанда ХVІІІғ.-ХІХғ. бірінші жартысындағы мектеп пен педагогикалық ой-пікірдің дамуына, қазақ жеріндегі алғашқы мектептерге сипаттама беру.

Бақылау сұрақтары:

1. Қазақстанның Ресейге қосылуындағы маңызды нәтижелердің бірі қандай?

2. Қазақстанда орыс білімін таратуда ерекше орын алған кадет корпустары?

3. Ел ішінде «Жәңгір мектебі» деп аталған екі сыныптық бастауыш мектеп қай жылы ашылды және мектептің негізгі міндеті қандай болда?

4. Махамбет өлеңдерінің негізгі өзекті тақырыбы?

Глоссарий:

Ұлттық мектеп -әрбір ұлттың ұлттық ерекшелігіне сәйкес ашылған мектептер; мұғалімдердің басшылығымен жас ұрпаққа білім беретін, ұлттық тәрбие мәселелерін жүзеге асыратын оқу-тәрбие мекемесі.

Жәңгір мектебі -Хан Ордасында 1841 жылы Ішкі Орданың ханы Жәңгір Бөкеевтің ұйымдастыруымен қазақ даласында бірінші ашылған жаңа типтегі, ескі мұсылман мектептері мен медреселерінен ерекше екі сыныпты орыс-қазақ мектебі.

Блиц-тест:

1. Қазақстанның Ресейге қосылуының маңызды нәтижелерінің бірі:

А) Қазақстан экономикалық жағынан жедел дамыды. В) Қазақ еңбекшілері орыс халқының озық демократиялық бағыттағы мәдениеті және білімімен қаруланды. С) Тәрбие таптық сипатқа ие болды. D) Қазақ халқы үш жүзге бөлінді. Е) Еңбекшілерге білім беру ісі жүзеге асырылды.Платонның педагогикалық ойлары оның қандай еңбектерінде анық бейнеленген? | Орынбордагы Неплюев атындағы кадет корпусы қай жылы ашылды?
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати