На головну

 Вимоги до рівня засвоєння змісту дисципліни |  Для студентів освітньої професійної програми |  Для студентів освітньої професійної програми |  Карта узгодження робочої програми дисципліни |  Для студентів освітньої професійної програми |  Для студентів освітньої професійної програми |  Друковані дидактичні матеріали |  Технологічна карта дисципліни |  Рейтингова книжка студента |  КОНТРОЛЬНО-ВИМІРЮВАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ |

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

  1.  I Пояснювальна записка
  2.  Аналітична записка.
  3.  ВСТУПНА ЗАПИСКА
  4.  ДОПОВІДНА ЗАПИСКА
  5.  записка
  6.  ІІІ. Пояснювальна записка до навчальної дисципліни

Соціальна педагогіка, вивчаючи особливості соціального виховання в сучасному суспільстві, в умовах кризового стану суспільства виступає провідною галуззю знань. У зв'язку з тим, що в даний час особливо загострилося протистояння людини і середовища, взаємодія особистості і середовища, відбувається активна соціалізація особистості в області сімейного, цивільного, релігійного і правового виховання, в даний час до соціальної педагогіки звертаються найрізноманітніші категорії суспільства.

Особливість сучасної соціальної педагогіки - гуманістична спрямованість, єдність вимог і поваги до дітей, т. Е. Співробітництво, співдружність, співтворчість вихователя і дитини.

Гуманізм соціального виховання в тому, щоб особистості допомогти, а не змусити; допомогти бути самим собою, переконатися у власній винятковості, бути відповідальним за своє життя, а вчинки іншої людини приймати без осуду, підтримати оступився в критичній ситуації.

Громадський сенс соціальної педагогіки в тому, щоб допомогти людині, що потрапила в біду; допомогти родині, дитині знайти свій шлях життєвого самовизначення і розвиватися на підставі своїх здібностей і задатків; допомогти людині в прагненні вийти на шлях моральних відносин.

Соціальна педагогіка розглядає виховання і освіту в державних, муніципальних, громадських та приватних навчальних закладах.

Існуюча система соціального виховання торкається питань теорії і практики: соціального захисту дітей; питання теорії та методики соціальної діяльності різних навчальних і виховних установ, педагогічних колективів з сім'єю і дітьми.

Соціальна педагогіка враховує національні і релігійні особливості, наприклад, особливості слов'янської родини базуються на традиціях православ'я, ідеї добра, терпіння, милосердя і дотримання моральних норм. Тому студенту педагогічного вузу треба грунтовно знати історію вітчизняного соціального виховання.

В курсі розглядаються виховні сили суспільства і способи їх актуалізації, шляхом інтеграції можливостей громадських, державних та приватних організацій з метою створення умов для позитивних напрямків розвитку і духовно-ціннісної самореалізації людини.

В основі курсу - соціальне виховання і соціалізація особистості, індивідуальна допомога особистості в різних інститутах виховання.

Мета курсу: підготовка майбутнього педагога до ведення соціальної роботи в різних навчально-виховних закладах та надання соціальної підтримки дитині в різних життєвих ситуаціях.

завдання дисципліни:

- Розглянути сутність, принципи, цінності, механізми і фактори соціального виховання і соціалізації особистості;

- Сформувати систему теоретичних знань про різні підходи до процесу соціального виховання;

- Вивчити досвід і практику надання індивідуальної допомоги дитині в різних інститутах виховання;

- Сприяти усвідомленню сім'ї як суб'єкта педагогічної взаємодії і соціокультурного середовища виховання і розвитку дитини.

Студент, що вивчив дану дисципліну:

повинен мати знати:

- Сутність, принципи, цінності, механізми і фактори соціального виховання і соціалізації особистості;

- Володіти системою теоретичних відомостей про різні підходи до процесу соціального виховання;

- Досвід і практику надання індивідуальної допомоги дитині в різних інститутах виховання.

вміти:

- використовувати отримані знання на практиці;

- Осмислювати життя людини, долучається до субкультури і якому надано можливість для реалізації своїх сутнісних сил;

- Надавати індивідуальну допомогу дитині в різних інститутах соціального виховання;

- Самостійно працювати з науково-педагогічною літературою.

Підсумком курсу є залік, Проведення якого може здійснюватися по одному з двох пропонованих варіантів, однак в обох варіантах проведення заліку результуюча оцінка складається з трьох компонентів:

1-й варіант:

1) успішне виконання підсумкового тесту: 55 тестових завдань, які повинні бути представлені з різних дидактичних одиниць курсу соціальної педагогіки;

2) підготовка реферату;

3) рейтинг-контроль, який включає відвідування занять, відповіді на питання семінару, виконання індивідуальних творчих завдань, написання конспектів першоджерел, ведення термінологічного словника, знання термінів. Всі компоненти знаходять своє відображення і оцінку в рейтинговій книжці студента, в результаті сумуються і враховуються при здачі заліку.

2-й варіант:

1) Альтернативою виконання тесту з 55 питань може стати усну відповідь по квитках (в квиток включається два теоретичних питання, які повинні бути з різних розділів курсу соціальної педагогіки).

2) підготовка реферату;

3) рейтинг-контроль, який включає відвідування занять, відповіді на питання семінару, виконання індивідуальних творчих завдань, написання конспектів першоджерел, ведення термінологічного словника, знання термінів. Всі компоненти знаходять своє відображення і оцінку в рейтинговій книжці студента, в результаті сумуються і враховуються при здачі заліку. Педагогіка |  Цілі і завдання дисципліни
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати