На головну

 Стадії педагогічного спілкування і технологія їх реалізації |  ГЛАВА 24 СУТНІСТЬ ТА ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ УПРАВЛІННЯ освітній системі |  Загальні принципи управління освітніми системами |  Управлінська культура керівника школи |  Педагогічний аналіз у внутрішкільному управлінні |  Педагогічний колектив школи |  Форми розвитку професійно-педагогічної культури вчителів і їх атестація |

Психолого-педагогічні основи встановлення контактів з родиною школяра

  1.  I. Основи молекулярно-кінетичної теорії
  2.  V. ЗАБУТІ ОСНОВИ
  3.  А. Основи християнського життя
  4.  Адміністративно-правові основи діяльності виконавчої влади в галузі культури.
  5.  Адміністративно-правові основи діяльності виконавчої влади по керівництву охороною здоров'я.
  6.  Адміністративно-правові основи діяльності виконавчої влади по керівництву наукою.
  7.  Адміністративно-правові основи організації митної справи.

Перш ніж перейти до характеристики основних форм і методів роботи вчителів з батьками учнів, необхідно зупинитися на виявленні деяких психолого-педагогічних правил їх взаємодії і способах встановлення контактів з родиною.

Перше правило. В основі роботи школи і класного керівника з сім'єю і громадськістю повинні бути дії та заходи, спрямовані на зміцнення та підвищення авторитету батьків. Повчальний, повчальний, категоричний тон нетерпимий в роботі класного керівника, так як це може бути джерелом образ, роздратування, незручності. Потреба батьків порадитись після категоричних «повинні», «зобов'язані» - зникає. Найчастіше батьки знають свої обов'язки, але не у всіх на практиці виховання є таким, яким воно повинно бути, їм важливо знати не тільки, що робити, але і як робити. Єдино правильна норма взаємин учителів і батьків - взаємна повага. Тоді і формою контролю стають обмін досвідом, рада і спільне обговорення, єдине рішення, яке задовольняє обидві сторони. Цінність таких відносин в тому, що вони розвивають і у вчителів, і у батьків почуття відповідальності, вимогливості, громадянського обов'язку.

Містилися за місцем роботи батьків «Екрани успішності», «Відкриті журнали» не принесли необхідного результату. Бесіди з батьками і матерями, які потрапили в «чорні списки», показують, що користі від вивішування цих списків немає, у батьків зростає невдоволення дітьми, що виливається в побої, покарання, та й до школи в цілому формується негативне ставлення. Батьки і матері заявляють, що у них душа не лежить йти в школу, де говорять про їхніх дітей тільки погане. Нерідко в сім'ї на цьому грунті загострюються відносини між подружжям. В кінцевому підсумку все це відбивається на дитині, посилюючи його негативне ставлення до вчителів, до школи, а педагогічна занедбаність в цілому не долається, а ускладнюється.

Друге правило. Довіра до виховних можливостей батьків, підвищення рівня їх педагогічної культури й активності у вихованні. Психологічно батьки готові підтримати всі вимоги, справи і починання школи. Навіть ті батьки, які не мають педагогічної підготовки та високої освіти, з глибоким розумінням і відповідальністю ставляться до виховання дітей.

Третє правило. Педагогічний такт, неприпустимість необережного втручання в життя сім'ї. Класний керівник - особа офіційна, але за родом своєї діяльності він повинен стосуватися інтимних сторін життя сім'ї, нерідко він стає вільним або мимовільним свідком відносин, які переховуються від чужих. Хороший класний керівник в родині не чужий, в пошуках допомоги батьки йому довіряють таємне, радяться. Якою б не була сім'я, якими б вихователями не були батьки, вчитель повинен бути завжди тактовним, доброзичливим. Всі знання про сім'ю він повинен звертати на утвердження добра, допомоги батькам у вихованні.

Четверте правило. Життєстверджуючий, мажорний настрій у вирішенні проблем виховання, опора на позитивні якості дитини, на сильні сторони сімейного виховання, орієнтація на успішний розвиток особистості. Формування характеру вихованця не обходиться без труднощів, протиріч і несподіванок. Їх треба сприймати як прояв закономірностей розвитку (нерівномірність і стрибкоподібний характер, жорстка причинно-наслідковий обумовленість, виборчий характер відносин воспитуемого до виховним впливам, дотримання заходів словесних і практичних методів впливу), тоді складності, протиріччя, несподівані результати не викличуть негативних емоцій і розгубленості педагога . Добре відомо, що існують десятки способів вирішення педагогічного завдання, але тільки один з них є вірним в даних конкретних умовах. І тому повинен бути погляд на педагогіку як на науку про загальні закони ефективного впливу на особистість, а не як на рецептурний покажчик.

Встановлення контактів з батьками, з родиною учнів - першорядне завдання в роботі вчителя. Однією з форм встановлення контактів з родиною є відвідування сім'ї школяра. Ця форма дуже добре відома вчителям і батькам, але необхідно зупинитися на двох моментах відвідування.

Відвідування сім'ї повинно здійснюватися на запрошення. За даними статистики, більше 90% дітей виховується сьогодні в сім'ях, де батько і мати працюють. Отже, не всяке час зручно для візиту вчителя. Раптове відвідування вчителя може викликати збентеження, замішання батьків, зайнятих різними справами, порушити тимчасово порядок, затишок. У цей час можуть виявитися родичі, гості, нерідко трапляється так, що вчитель не застає вдома батьків або того з них, з ким планувалася бесіда. Ряд дослідників сімейного виховання відзначають, що використання цього правила - відвідування на запрошення - змінює радикально ставлення учнів до відвідування сім'ї класним керівником від негативного до активного, позитивного.

До відвідування потрібно готуватися. Ця підготовка полягає у визначенні самого цікавого, позитивного в своїх вихованцях. Але це цінне потрібно осмислити і оцінити так, щоб похвала прозвучала психологічно тонко і педагогічно правильно.

Встановленню контактів з родиною, батьками сприяє пропаганда сімейного виховання. Багатий матеріал в цьому відношенні для батьків, класних керівників надає періодична і науково-популярна література з сімейно-шкільного виховання. Все це класний керівник використовує в своїй роботі. Але все-таки його власне слово батьки слухають з особливою увагою і хвилюванням. Радісно і приємно почути добрі слова на свою адресу, про свою дитину. Корисно дізнатися, в яких сім'ях успішно вирішують завдання виховання, чому виникають помилки. Соціальна психологія показує, що успіх в будь-якому виді діяльності завжди оцінюється в порівнянні з іншими людьми і отримує визнання, перш за все, тоді, коли про це сказано відкрито в присутності інших людей, в даному випадку батьків.

Одна з форм встановлення контактів з батьками - педагогічні доручення. Можна назвати кілька видів педагогічних доручень.

Доручення, які передбачають активну виховну позицію, безпосередньо роботу з дітьми (індивідуальну, групову, колективну), керівництво гуртком за інтересами, дитячим клубом або об'єднанням за місцем проживання, спортивної секцією, технічним гуртком; індивідуальне шефство, наставництво і т. д.

Доручення, які передбачають надання організаційної допомоги вчителю, вихователю, - сприяння в проведенні екскурсій (забезпечення транспортом, путівками), в організації зустрічей з цікавими людьми, у створенні класної бібліотеки, клубу любителів книги.

Доручення, які передбачають участь у розвитку і зміцненні матеріальної бази школи, у вирішенні господарських завдань, - участь в обладнанні кабінетів, виготовлення обладнання, приладів; допомога в ремонтних роботах, у благоустрої школи.

Зазначені доручення не вичерпують всіх видів суспільної роботи батьків. Можна звернутися до батьків з питанням, чим би вони хотіли зайнятися, запропонувати їм заповнити анкету (краще це зробити на класних зборах).

5, Форми і методи роботи вчителя, класного керівника з батьками учнів

Вся робота школи з сім'єю ділиться на дві основні групи форм: колективні та індивідуальні. До колективних форм роботи відносяться педагогічний лекторій, науково-практична конференція, батьківські збори та ін.

Педагогічний лекторій має на меті привернути увагу батьків до сучасних проблем виховання. Ця форма передбачає озброєння батьків систематичними знаннями основ теорії виховання.

Педагогічний всеобуч краще починати в I-II класах, так як тут закладається ставлення до школи, педагогічної освіти. Добре, якщо перші заняття проводять керівники школи - завуч, директор, організатор позакласної та позашкільної роботи. Педагогічний всеобуч може об'єднувати класи-паралелі.

У багатьох школах працюють університети педагогічних знань для батьків, які в порівнянні з лекторієм і педагогічним всеобучем передбачають більш складні форми роботи батьків з оволодіння теорією виховання. Заняття передбачають лекційний курс, а також семінарські заняття. Звичайно, не кожна батьківська аудиторія готова до роботи за цією формою. Часто в школах має місце спрощення цієї «університетської» системи роботи, залишається лише збереження назви при невідповідному вмісті.

Традиційними стають в школах підсумкові річні науково-практичні конференції батьків з проблем виховання. Визначається найбільш назріла проблема сімейного виховання. Протягом року проводиться її теоретичне і практичне вивчення в школі і в сім'ї за темами: «Трудове виховання дітей», «Найкоротший шлях до добра - через прекрасне» і ін.

День відкритих дверей, або батьківський день в школі, вимагає дуже великої підготовки, його зазвичай проводять в останні дні шкільних канікул перед початком чверті. Спеціально оформляється школа, призначаються чергові, красиво оформляється програма свята і т. Д. Орієнтовна схема свята:

концерт в актовому залі хвилин на 30 для батьків I-XI класів з попередніми виступом шкільного активу. Відзначаються кращі класи і окремі учні;

зустріч в класах. Учні розповідають батькам про те, як живуть, як вчаться, чому навчилися, демонструють свої вміння і навички. У I-IV класах готують сувеніри та вручають їх батькам;

відвідування виставок: «Кращі малюнки», «Кращі умільці», «Фотоснайпери», «Винахідники та конструктори» і ін .;

спортивні змагання на приз батьківського комітету;

перегляд художнього фільму учнями;

фільми для батьків (наприклад, «Перша дитина», «Мі-лочкіна хвороба», «Чия це" двійка "», «Тато і мама», «Одного разу збрехав», «Поверніть мені сина» та ін.).

Звичайно, варіантів може бути багато. Головне - показати роботу всієї школи, привернути увагу батьків до питань виховання.

Класні батьківські збори - традиційна форма роботи. Тим часом методика проведення зборів потребує вдосконалення. Один з підходів до організації класних зборів - проблемна формулювання тим зборів, наприклад: «Позбавлення від труднощів чи зіткнення з ними допомагає виховувати дітей?», «Чи можна спізнитися з вихованням доброти, чуйності?» І ін. Але повинна бути не тільки проблемна формулювання , а й зацікавлена ??проведення зборів. Цьому може допомогти заздалегідь складений перелік питань. Наприклад, на зборах «Позбавлення від труднощів чи зіткнення з ними допомагають вихованню дітей?» Можуть бути поставлені питання:

Пригадайте, які життєві труднощі загартовували ваш характер, виробляли волю.

Пригадайте і охарактеризуйте стан вашої дитини (мова, вчинки, почуття і настрій, результати дії), коли він зіткнувся зі справжньою трудністю.

Чи часто ви бачите свою дитину в ситуації подолання труднощів?

Які труднощі найчастіше перемагає ваша дитина, з якими не справляється?

Як ваша дитина ставиться до позбавлення від труднощів в сім'ї?

Якими почуттями і думками ви керуєтеся, коли бачите, що дитина бореться з труднощами, але подолати їх не може?

Індивідуальних форм роботи належить провідна роль в роботі з батьками. Деякі форми індивідуальної роботи вже були названі (відвідування сім'ї, педагогічне доручення). До них відносяться і педагогічні консультації. В основі консультації лежать відповіді на запитання батьків. Психолого-педагогічними умовами консультації є: схвальне ставлення вчителів до ініціативи батьків; вираз готовності до надання допомоги сім'ї; конкретні рекомендації та поради з виникаючих у батьків питань.

Запитання і завдання

1. Чому школа виступає організуючим центром спільної діяльності школи, сім'ї, громадськості?

2. Які особливості та організаційну будову педагогічного колективу?

3. У чому проявляється специфіка сім'ї як виховного колективу і педагогічної системи?

4. Назвіть основні функції сім'ї по відношенню до суспільства і по відношенню до конкретної людини.

5. Які особливості розвитку сучасної сім'ї?

6. Наведіть приклади, що підтверджують справедливість і правомірність розглянутих правил встановлення контактів з родиною школяра.

7. Розкрийте методику проведення колективних форм роботи вчителя-вихователя з сім'ями учнів.

8. Обгрунтуйте виховний ефект індивідуальних форм роботи вчителя-вихователя з батьками.

Література для самостійної роботи

Виховна робота з учнями поза школою / Под ред. Л. М. Ніколаєвої. - М., 1981.

Двнісенкова Н. С. Педагогічний колектив школи. - М., 1984.

Капралова Р. М. Робота класного керівника з батьками учнів. М., 1980.

Ковальов СВ. Психологія сучасної сім'ї. - М., 1988.

Макаренко А. С. Книга для батьків // Соч .: В 7 т. - М., 1957. - Т. 4.

Мудрість виховання: Книга для батьків / Упоряд. Б. М. Бім-Бад і ін. М., 1987.

Пінт А. О. Це вам, батьки. - М., 1964.

Допомога батькам у вихованні дітей: Пер. з англ. - М., 1992.

Сатир В. Як будувати себе і свою сім'ю: Пер. з англ. - М., 1992.

Фролова Г. І. Організація і методика клубної роботи з дітьми та підлітками: Учеб. допомога. - М., 1986.

  Сім'я як специфічна педагогічна система. Особливості розвитку сучасної сім'ї |  Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати