На головну

 Перевірка теоретичних знань |  теми рефератів |  Перевірка теоретичних знань |  теми рефератів |  Перевірка теоретичних знань |  теми рефератів |  Завдання для самостійної роботи |  теми рефератів |  теми рефератів |  теми рефератів |

Дані про дисципліну. ПЕДАГОГІКА

  1.  I. До чого прагне педагогіка, якою вона має бути і в чому її завдання?
  2.  II. Вихідні дані і порядок виконання курсової роботи
  3.  VII. Тематика випускних кваліфікаційних робіт з дисципліни. (Орієнтовна тематика).
  4.  VII. Тематика випускних кваліфікаційних робіт з дисципліни. (Орієнтовна тематика).
  5.  А) Виведіть рівняння кривої IS аналітично і графічно, використовуючи дані з таблиці 3.1.
  6.  Аналіз прибутку проводять за три періоди горизонтальних і вертикальних методами. Дані заносяться в таблицю 1. Після чого робляться висновки.
  7.  Аналітичні дані до рахунку 90

ПРОГРАМА

дисципліни Педагогіка_

(СІЛЛАБУС)

Для студентів

дисципліна Педагогіка

спеціальності5В011900 Іноземна мова: дві іноземні мови

5В010700 Образотворче мистецтво і креслення

5В010800 Фізична культура і спорт

5В011400 Історія

5В011800 Російська мова та література

5В012200 Російська мова та література в школах з неросійською мовою навчання

5В012000 Професійне навчання

5В012300 Соціальна педагогіка і самопізнання

Кокшетау

Програма дисципліни для студентів складена магістром педагогіки, старшим викладачем Тасбулатовой Ж. С. відповідно до ГОСО РК 6.08.018-2009 і на підставі Типової навчальної програми з Педагогіці для спеціальностей групи «Освіта» (затв. І введена Респ. УМС вищої та післявузівської освіти МОН РК від 22.06.2006р.)

Розглянуто на засіданні кафедри педагогіки, психології та соціальної роботи

«24» червня 2013р. / Протокол № 10 /

Завідувач кафедри __________________ Мурзіна С. А.

Схвалено навчально-методичною комісією природно-педагогічного факультету

«25» червня 2013р. / Протокол № 10 /

Голова УМК ____________________ Сиздикова Б.Р.

2. Дані про викладачів: ТАСБУЛАТОВА жанія СЕРІКПАЕВНА

Час перебування на кафедрі, каб. 601 щодня з 8.30 - 18.00 Тел. каф: 402199

Дані про дисципліну. ПЕДАГОГІКА

КІЛЬКІСТЬ КРЕДИТІВ: 3

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ:

Час і місце проведення: День тижня: вівторок п'ятниця, Аудиторія №

лекціївівторок: 08.00 Практичне заняття вівторок 09.00, П'ятниця 10.00

виписка з навчального плану:

 курс  семестр  К-вокредіт  лекцій  Практ, семінарські.  СРСП  СРС  всього  Форма контролю
 іспит

4. Пререквізіти:для освоєння дисципліни, що вивчається, студент повинен володіти певними знаннями, вміннями з області вікової фізіології та шкільної гігієни, філософії, психології, історії, математики, політології.

Постреквізіти: педагогічна практика, методика викладання спеціальних дисциплін. ВИСНОВОК |  компетенції
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати