На головну

 ВИХОВНІ СПРАВИ |  виховні справи |  Розділ 3. Теорія і технологія виховання |  виховні справи |  Розділ 3. Теорія і технологія виховання |  Розділ 3. Теорія і технологія виховання |  Соціально орієнтовані виховні справи |  Розділ 3. Теорія і технологія виховання |  Етичні виховні справи |  Розділ 3. Теорія і технологія виховання |

Розділ 3. Теорія і технологія виховання

  1.  I РОЗДІЛ. ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА СОЦІАЛЬНОЇ ПСИХОЛОГІЇ
  2.  I. Організаційно-методичний розділ
  3.  I. ТЕОРІЯ ЙМОВІРНОСТЕЙ
  4.  II Розрахунок економічного розділу ДП по тематиці «Організація
  5.  II. Два підрозділи суспільного виробництва
  6.  II. Накопичення в підрозділі II
  7.  II. Особливу засіб для виховання людей - мова

У систему етичних виховних справ органічно вплітаються засоби, що стимулюють моральні почуття, під якими розуміється переживання людиною свого ставлення до дійсності, людям, своїй власній поведінці. Але кінцева і головна мета етичних виховних справ - формування моральної поведінки. Виховні справи складають ланцюг моральних вчинків у щоденних життєвих ситуаціях. Саме вчинок характеризує ставлення людини до навколишнього його дійсності. Щоб викликати моральні вчинки, треба створити відповідні умови. Однак навіть вчинки не завжди говорять про моральної вихованості. Важливими є й спонукальні мотиви, які рухають людиною і пояснюють вчинки. Тому формування високоморальних мотивів діяльності - важлива і необхідна частина етичних виховних справ.

Щоб вихованець здійснював моральні вчинки, у нього повинна виникнути в цьому потреба. Формування моральних потреб є процес засвоєння і переробки моральних норм і принципів в систему індивідуальної свідомості. За допомогою моральних потреб створюється основа самої природи моралі - можливість вільного вибору. Саме у виробленні здатності до вільного морального вибору полягає функція етичних виховних справ.

Система вчинків веде до формування моральної звички - стійкої потреби здійснювати моральні вчинки. Звички, як ми вже знаємо, можуть бути простими (в їх основі лежать правила співжиття, культури поведінки, дисципліни) і складними, коли створюється потреба і готовність до діяльності, що має як суспільне, так і особисте значення.

Передова педагогічна практика останніх років накопичила цінний досвід, який повинен бути врахований при організації та здійсненні етичних виховних справ:

- Не можна допускати, щоб процес морального виховання перетворювався в «кампанію по боротьбі». Виховання не «боротьба», а тривала копітка робота, що складається з повсякденних буденних справ.

- Моральні якості особистості не формуються без нагальної життєвої необхідності. Тому можна організувати ситуації конфліктного зіткнення моральних позицій. Дайте вихованцям пережити і відчути на собі послед- Етичні виховні справи |  Етичні виховні справи
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати