На головну

 Комплексний підхід до виховання |  ВИХОВНІ СПРАВИ |  виховні справи |  Розділ 3. Теорія і технологія виховання |  виховні справи |  Розділ 3. Теорія і технологія виховання |  Розділ 3. Теорія і технологія виховання |  Соціально орієнтовані виховні справи |  Розділ 3. Теорія і технологія виховання |  Етичні виховні справи |

Етичні виховні справи

  1.  виховні впливу
  2.  Виховні можливості сфери боргу
  3.  Виховні можливості сфери інтересу і любові
  4.  виховні справи
  5.  виховні справи
  6.  ВИХОВНІ СПРАВИ
  7.  ВИХОВНІ ОРГАНІЗАЦІЇ І СОЦІАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ

Не втратили свого значення, а, навпаки, стали ще важливіше такі моральні якості, як патріотизм, інтернаціоналізм, борг, честь, совість, порядність, доброта, безкорисливість та ін. Надзвичайно актуальні в системі сучасного морального виховання проблеми статевого виховання школярів, ставлення до праці . Проблем багато, різних, складних. Дармоїдство, наркоманія, алкоголізм, проституція, агресивність, жорстокість молоді - ось далеко не повний перелік негативних явищ, з якими школа стикається щодня. Вони руйнують і моральну сферу, і самої людини: він деградує духовно і фізично. Йде процес самознищення. Моральні критерії завжди і особливо в справі виховання повинні стояти вище всіх інших інтересів. Сьогодні питання стоїть про порятунок молодих поколінь.

Якщо в фізичному, естетичному вихованні для досягнення мети буває досить організувати і здійснити систему добре підібраних виховних справ, то в моральному вихованні все набагато складніше. Вдумливі педагоги не без підстав стверджують: немає від методу тут потрібно йти, чи не від форми, якими б привабливими, новими і технологічними вони не здавалися, а від індивідуальності кожного вихованця, особливостей конкретної ситуації і вже відповідно до них планувати виховні справи, обирати прийоми і методи. Якщо ця вимога порушується, то робота буде формальною.

У структуру етичних виховних справ педагог включає відомості про людську мораль, домагається ясного розуміння того, що мораль - форма людської свідомості, частина людської культури. Розуміння суті, норм і принципів моралі призводить вихованців до моральних суджень, за допомогою яких вони оцінюють вчинки свої та інших людей. На основі моральних понять, оцінок і суджень формуються моральні переконання, які в кінцевому рахунку визначають поведінку і вчинки людини. Морально переконаний людина глибоко впевнений в справедливості моральних норм, визнає необхідність їх виконання. Але знання і розуміння моральних норм ще не можуть самі по собі забезпечити дієвість переконань, а стають лише необхідною передумовою для їх формування. Моральні знання стають переконаннями, коли вони застосовуються в життєвому досвіді, продумані, критично перероблені вихованцями.

12-1517 Розділ 3. Теорія і технологія виховання |  Розділ 3. Теорія і технологія виховання
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати